ZLATICI PUŠKÁROVEJ CHÝBA NA DUKLE ŠTÁTNA VLAJKA. VLAJKY SÚ OSÁDZANÉ LEN NA SVIATKY.

Už niekoľko rokov po sebe dovolenkuje Zlatica Puškárová so svojim manželom na výchdonom Slovensku. Neobišli ani cintorín či pamätník na Dukle. Puškárovej však na tomto pietnm mieste chýbala štátna vlajka.

Pozornému oku Zlatice Puškárovej počas potulkách severovýchodom Slovenska neuniklo, že na Dukle nevlaje slovenská vlajka. "Mimochodom, chýbala mi pri pamätníku štátna vlajka. Neviem presne aké sú teda pravidlá jej umiestnenia, ale toto sú miesta, kde by mala byť akýmsi prejavom úcty a rešpektu. Boli tam tri prázdne stožiare,“ reagovala Puškárová a dodala, že pri predstave na tie šokujúce ľudské straty a na každý strom či kameň, ktorý bol pokropený krvou, môžeme hovoriť o hrdinstve, aj preto by na takom mieste mala viať štátna vlajka.

Odbornú starostlivosť o viacero pamiatkových a ďalších objektov nachádzajúcich sa na Dukle a vo Svidníku, medzi nimi aj o Pamätník 1. československého armádneho zboru v ZSSR s vojnovým cintorínom na Dukle a Pamätník sovietskej armády s vojnovým cintorínom vo Svidníku, ktoré sú súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Duklianske bojisko zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako Dukelské bojisko vykonáva VHÚ prostredníctvom Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea Piešťany.

„Starostlivosť o vyššie uvedené objekty pritom zahŕňa aj realizáciu vlajkovej výzdoby, ktorú zamestnanci VHÚ - Mo Svidník VHM, pravidelne vykonávajú pri príležitostiach spojených s pietnymi aktmi kladenia vencov, najmä pri príležitosti osláv výročia Karpatsko-duklianskej operácie a oslobodenia mesta Svidník, pričom samotná výzdoba je realizovaná v súlade s čl. 2 Odporúčania Ministerstva vnútra SR,“ ozrejmil plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. riaditeľ VHÚ Bratislava odvolávajúc sa na bod 2, ktorý hovorí o tom, že štátnu vlajku, resp. štátnu zástavu možno použiť na trvalé označenie budovy, v ktorej má sídlo orgán územnej samosprávy a budov štátnych škôl alebo štátnych školských zariadení a na dočasnú výzdobu pri príležitosti štátnych sviatkov alebo na výzvu vydanú ministerstvom pri významnej oficiálnej príležitosti celoštátneho charakteru.

„Okrem toho prejavom úcty príslušníkom 1. československého armádneho zboru v ZSSR padlým pri oslobodzovaní územia východného Slovenska v rokoch 1944 - 1945 a pochovaným na vojnovom cintoríne na Dukle je socha československého vojaka, ktorý vzdáva hold padlým spolubojovníkom, pričom obdobným prejavom úcty padlým príslušníkom sovietskej Červenej armády pochovaným na vojnovom cintoríne vo Svidníku je socha sovietskeho seržanta, ktorý taktiež vzdáva hold padlým hrdinom,“ uzavrel M. Čaplovič.

-re-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.