Zjednodušujeme Vám vývoz zeleného odpadu

V období kosenia a starostlivosti o kvety, či záhradky trápi mnoho ľudí, čo so zeleným odpadom. Dnes si na domových sídliskách nájdu občania v schránkach modré vrecia a inštruktážny letáčik.

Pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov v našom meste každé dva týždne nebolo správne využívané. Mnohí občania hádzali do kontajnerov na trávu aj nadrozmerný odpad, odpad z cintorínov, či elektroodpad. 

Vychádzame občanom v ústrety a do doby kým, bude vyhodnotená výzva na kompostéry, poskytujeme občanom modré vrecia na zelený odpad. Vrece stačí v určenom čase vyložiť pred dom a TS mesta Svidník ho vyvezú. 

Ak vrece nie je postačujúce, využite aj svoje vrecia, všetky budú odvezené. Najlepším spôsobom nakladania so zeleným odpadom je kompostovanie, ale snažíme sa pomôcť tým, ktorí ešte nekompostujú a veríme, že toto dočasné riešenie pomôže. 

Čakáme na vyhodnotenie výziev Ministerstva životného prostredia SR na kompostéry pre domy v našom meste i na nádoby na bioodpad pre bytové bloky. Riešenie s vrecami je preto prechodným riešením. 

Ďakujeme, že triedite.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.