VÝSTAVA OBRAZOV VÝTVARNÍKOV JOZEFA HORKAVÉHO A JAROMÍRA HYBEĽA V POS VO SVIDNÍKU

Jozef Horkavý

Bezprostredný kontakt s prírodou je pre súčasného človeka nesporne silným zážitkom a veľkou inšpiráciou. O to viac, keď tieto stretnutia sú znásobené profesionálnym poznaním a každodennou prácou.  Jozef Horkavý, rodák z Kečkoviec, vášnivý poľovník ich prežíva aj prostredníctvom emócií. Tie potom ústia do výtvarnej tvorby, ktorej výsledkom sú obrazy s krajinnými motívmi. Jemnými pastelovými tónmi  sa snaží zachytiť náladu a svetlo, ktoré napĺňa  rozľahlý priestor lúk, ohraničený horami. Neodmysliteľnou súčasťou jeho tvorby sú aj konkrétne zvieratá, ktoré na svojich mnohých potulkách lesom osobne stretol.

V súčasnosti žije a tvorí vo Svidníku.

Jaromír Hybeľ

Rodený Stropkovčan Jaromír Hybeľ svoje sklony k výtvarnej činnosti realizoval už od detstva a jeho ambície trvajú až dodnes.

Stredobodom záujmu a inšpiratívnym zdrojom maliara Jaroslava Hybeľa je predovšetkým blízky svet,  prostredie, ktoré ho obklopuje. Príroda vnímaná ako celok, zúročená v krajinomaľbe, zároveň skúmaná  detailne a následne stvárnená v kvetinových zátišiach. Nevyhýba sa ani mestu. Sú to predovšetkým pohľady do mestského interiéru, kde objavuje intímne zákutia, zaujímavé priehľady na fasádu stavebného objektu cez dekoratívne stvárnené kmene a konáre stromov, štruktúru strešných krytín a hmotu domov z nadhľadu. Zvyčajne je mesto stíchnuté, prázdne, bez charakteristického ruchu ľudského hemženia. Autor v ňom hľadá  pokoj, je zátiším v plnom slova zmysle. Cez farebnosť jesenných tónov dominujúcej okrovej, žltej a hnedočervenej vnáša doň poetickú atmosféru. Jedine na oblohe sa niekedy odohráva dráma v barokovo sa kopiacich mrakoch, ktoré ešte viac podčiarkujú zachytené ticho pred blížiacou sa búrkou. Žije a tvorí v Stropkove.

Výtvarné diela oboch výtvarníkov sa nachádzajú v mnohých súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Sú účastníkmi mnohých okresných, krajských a celoslovenských prehliadok neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum, kde získavajú vo svojich kategóriách popredné ocenenia. Sú účastníkom aj mnohých plenérov doma aj v zahraničí. Vystavovali na viacerých autorských aj spoločných výstavách doma a v zahraničí.

Veríme, že aj táto výstava zaujme našich návštevníkov a zároveň bude spestrením kultúrneho živote v našom meste. Autorskú výstavu  Jozefa Horkavého a Jaromíra Hybeľa pod názvom „Výber z tvorby“ si môžete pozrieť od 15.7.2020 - 15.8.2020 vo výstavných priestoroch POS vo Svidníku.

Katarína Grúsová , POS vo Svidníku

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.