Regulácia vodných tokov v niektorých svidníckych obciach je nedostatočná, nevyhnutné je vyčistenie korýt

Povodne, ktoré sa počas júna vyskytli na niekoľkých miestach na Slovensku, spôsobili nemalé škody na miestnych komunikáciách, na majetku obcí i obyvateľov. Kritická bola situácia aj v prešovskom kraji. Viaceré obce vo svidníckom, ale aj bardejovskom kraji vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Najviac postihnutou však bola obec Pichne a Zubne v Sninskom okrese, kde prívalové dažde domácim nedali vydýchnuť ani na chvíľu a udreli hneď trikrát. Ľudí potrápila aj v Snine a nedávno aj v Medzilaborciach.

ANI LADOMÍROVÚ POVODEŇ NEOBIŠLA, V MINULOSTI DOKONCA ZNIČILA MOST

„Veľká povodňová vlna, ktorá sa cez obec naposledy pred cca tromi týždňami prehnala, nespôsobila ani občanom ani obci skoro žiadne škody. Regulácia potoka hlavne pri moste smerom na Vagrinec je nedostatočná, načo sme upozorňovali aj správcu toku, pričom na jej koryte došlo aj k zosuvom pôdy,“ uviedol starosta obce Vladislav Cuper, ktorý dodal, že napriek tomu je v obci Ladomirová situácia v oblasti ochrany pred povodňami primeraná.

„Obec Ladomirovú už v minulosti postihla povodeň niekoľkokrát. Jedna z povodní v minulosti dokonca zničila most smerom na Vagrinec a posledná povodeň, ktorá bola pred 6 rokmi zatopila niekoľko domov pri rieke,“ pripomenul V. Cuper.

Zdôraznil tiež, že v obci nie je zriadený Dobrovoľný hasičský zbor, obec nemá zakúpené ani žiadne čerpadlá, resp. inú techniku, ktorou by sa dalo pomôcť občanom pri povodni, preto obec môže iba v minimálnej miere napomôcť občanom ak dôjde ku kritickej situácii.

PROBLÉMOM SÚ  NÁNOSY I NÁLETOVÉ DREVINY, JE NEVYHNUTNÉ KORYTÁ TOKOV VYČISTIŤ

V obci Hunkovce je urobená čiastočná regulácia a v okolí rieky Ladomirka je čiastočne urobený aj ochranný val. „Bolo by potrebné vyčistiť koryto rieky Hrišov, tečúcej od obce Korejovce od nánosu a náletových rastlín. Dno koryta je vyložené betónovými panelmi a v prípade záplavovej vody môže dôjsť k ich zdvihnutiu a následnému zahataniu rieky, následkom čoho by sa mohla vyliať voda z koryta a poškodiť priľahlé domy, respektíve majetok občanov,“ povedal starosta obce Hunkovce Mikuláš Horvát.

„Naposledy 22.6.2020 sa rieka Hrišov následkom dažďov naplnila až po okraj koryta a hrozilo jej vyliatie,“ povedal starosta s tým, že na uvedenú skutočnosť sme viackrát upozorňovali bývalého majiteľa ŠT Lesy a teraz aj SVP Svidník, avšak k náprave do dnešného dňa nedošlo. „Dňa 20.6.2020 došlo následkom prívalových dažďov k zahataniu potôčika z lesa zv. Hrabov medzi domami č. 29 a 91 a následnému zaplaveniu štátnej cesty I. triedy v smere na Duklu a k následnej odstávke premávky asi na 90 minút,“ uviedol M. Horvát.

Dodal, že v roku 1976 bola v ich obci záplava, pri ktorej došlo k zaplaveniu kultúrneho domu, respektíve k odplaveniu jeho zadnej steny a v suterénnych priestoroch voda dosahovala výšku až 160 cm.

„Naša obec má obnovený Dobrovoľný hasičský zbor. Máme zakúpené čerpadlo Herkules a vlastníme aj HS 12. Čerpadlo Herkules naši dobrovoľní hasiči používali aj pri ťahaní vody z pivníc dňa 20.06.2020,“ spresnil.

Záplavy potrápili aj obec Šemetkovce pred 10 rokmi. V obci podľa slov jej starostu Jána Marchevského nie je zabezpečená žiadna regulácia, no potrebná určite je. „Obec plánuje vybudovanie regulácie, ale formou poldrov na spomalenie vody pri povodňach,“ uviedol J. Marchevský a dodal, že v obci je zriadený DHZ s rozostavanou hasičskou zbrojnicou. Obec čaká aj na protivodňový vozík už od roku 2015, kedy sa zapojili do projektu MV SR, preto im neostáva iné len sa v kritickej povodňovej situácii spoliehať na svoje vlastné prostriedky a ochotu občanov pomôcť.

V minulosti obec Stročín nepostihli veľké povodne. Disponuje však hasičským autom s protipovodňovým vozíkom. „Máme melioračný kanál, ktorý je zarastený náletovými drevinami až stromami. Je vo vlastníctve Hydromeliorácie š.p. Bratislava. V tom čase sme podali opätovnú žiadosť o jeho vyčistenie,“ povedal starosta Tibor Sluťak.

Vodný stav na rieke Ondava vo Svidníku mal podľa posledných meraní hodnotu 78 cm, pričom hranica pre vyhlásenie prvého stupňa povodňovej aktivity je 200 cm. Môžeme teda ostať pokojní.  Predpoveď počasia podľa SHMÚ na nasledujúce dni je priaznivá a pre prešovský kraj neboli vyhlásené žiadne výstrahy.

-re-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.