OTVORENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA S RÚŠKAMI, ALE S ÚSMEVOM V OČIACH

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník sú tri základné školy, tri materské školy, Základná umelecká škola a Centrum voľného času.

 

S potešením Vám oznamujeme, že všetky školy dnes ráno otvorili svoje brány a privítali stovky žiakov. 

Základná škola na Ul. Komenského privítala 36 prváčikov, ZŠ na Ul. 8. mája 17 prváčikov a ZŠ na Ul. Karpatská 25 detí do prvého ročníka. Prváci dostali aj darček od mesta Svidník, knihu s venovaním od primátorky mesta a praktické vrecúško ušité ženám z Domu sv. Faustíny. 

Počas prázdnin všetky školy upratovali, dezinfikovali a zveľaďovali svoje priestory a kosili areály. Okrem týchto činností sa riadili nariadeniami MŠVVaŠ SR a školy sú dôsledne pripravené aj z pohľadu zamedziť šíreniu COVID-19. Pre bezpečie nás všetkých prosíme o dodržiavanie protiepidemiologických nariadení. Noste rúška, umývajte si ruky, používajte dezinfekciu a dodržte domácu karanténu, ak ste prišli z rizikovej krajiny.

-kt-

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.