RIADITEĽ SNM – MUK J. DŽOGANÍK SRDEČNE POZÝVA NA 25. ROČNÍK DŇA ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ I DO MÚZEA

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry organizuje pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva podujatie s názvom Deň ľudových tradícií, ktorý je spojený so súťažou vo varení pirohov. Podujatie sa začína v nedeľu 13. septembra svätou liturgiou v drevenom chráme sv. Paraskievy z 18. storočia s kantorským spevom z Jarabiny. Následne je o 14:00 hod. naplánované slávnostné otvorenie už 25. ročníka tohto tradičného a veľmi obľúbeného podujatia.

PIROHY SA V NAŠICH KONČINÁCH VARIA UŽ PO STÁROČIA

„Deň ľudových tradícií je zameraný na ukážku starých tradícií a remesiel a toho, čo naši predkovia robili. My ako múzeum sme nielen vedecká, kultúrna a zbierkotvorná organizácia, ale sme tiež zameraní a odkázaní na uchovávanie kultúrneho dedičstva, na upriamovanie školskej mládeže, ale aj starších tak, aby sme formovali a upevňovali ich pozitívny vzťah ku kraju, k našim pamiatkam, kultúre a tradíciám. Poslanie je to vznešené a zaujímavé a aj potrebné,“ uviedol riaditeľ SNM –

MUK Jaroslav Džoganík a dodal: „Aj naša tradícia, aj naša kultúra, aj pirohy sú lepené rukami. Je to niečo nad nami, je to aura. Hovorím o stáročiach prípravy pirohov, to už je duchovno. Je to už čosi iné. Preto chceme byť každý rok náročnejší na seba, ale aj náročnejší na formát, v ktorom Deň ľudových tradícií a remesiel prebieha. Naša vízia je taká, že má to byť súťaž vo varení a ukážka zručnosti ľudových majstrov doplnená o folklór. To znamená, aby si človek, ktorý príde do skanzenu, oddýchol, videl prekrásne pamiatky v nádhernom prostredí, ktoré už nemôžu byť krajšie, dýchal čistý makovický vzduch a užil si trochu z nášho folklóru.“

BOHATÝ KULTÚRNY PROGRAM A PIROHY OD ŽUPANA A PRIMÁTORKY

Pripravený je bohatý program. Konať sa bude aj folklórny minifestival, ľudia prídu na celý deň, o zábavu a program bude postarané. Pre deti bude pripravený detský kútik, jazda na koni aj tvorivé dielne. Jednoducho, každý si príde na svoje. Bude to rozmanité a pestré. Vystúpi ženský spevácky kolektív Poľana z Jarabiny, ale tiež mužský spevácky kolektív Poľana z Košíc, folklórna skupina Strunka, Svidnícki heligonkári a na záver skupina Hrdza.

„Všetko nás stojí veľa energie a úsilia, ale takéto podujatia robiť treba, aby ľudia prišli,“ zdôraznil J. Džoganík. Zaujímavosťou určite budú aj primátorsko-županské pirohy. Aj tohto roku bude pirohy variť primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová spolu s predsedom PSK Milanom Majerským. „Múzeum má dobrú spoluprácu s mestom, s primátorkou M. Ivančovou sa mi vynikajúco spolupracuje. Minulý rok sme rozdali 5300 pirohov. Všetky smeich osobne odvarili v 200 litrovom kotli a rozdali ľuďom,“ prezradil. J. Džoganik tiež zdôrazil, že SNM – MUK sa snaží toto podujatie robiť v takom formáte, aby to bola pútavá ukážka tradícií a remesiel, aby ľudia videli, ako sa robia prútené košíky, podkúvajú kone, ako sa dajú využiť liečivé bylinky, včelie produkty a iné. Súčasťou je aj výstava ovocia a zeleniny, prídu ovocinári, záhradkári aj drobnochovatelia. Hydina, holuby či zajačiky dokážu upútať detskú pozornosť. Okrem iného je to aj súťaž vo varení pirohov. Prečo pirohy?

„Lebo pirohy sú v našom kraji to, čo v Taliansku pizza, vo Francúzsku ustrice, na Ukrajine boršč. Pirohy, tie museli byť vždy, boli viackrát do týždňa a nikdy sa neprejedli, rovnako ako chlieb,“ povedal a dodal, že súťažiť bude šesť družstiev pod dohľadom skúsených múzejníkov a členmi poroty budú niekoľkí hostia. Vy zdvihol, že dodržiavať sa musi pravidlá aj technologické postupy. Je skvelé, že ľudia majú možnosť vidieť varenie na vlastné oči. Je to rozmanité a bohaté. Všetko svojím hodinovým programom zaklincuje skupina Hrdza.

BEZPEČNOSTNÉ A HYGIENICKÉ OPATRENIA SA NEVYHLI ANI TOMUTO PODUJATIU

Pri organizovaní podujatia sa myslelo aj na koronavírusovú pandémiu. „Nikdy nevyjdeme za rámec nariadení ÚVZ SR č. 5247/2020 a 5454/2020, ako aj pandemického plánu SNM. Ten sme aplikovali na podmienky SNM – MUK vo Svidníku, pretože každé múzeum má svoje špecifické podmienky a musí vychádzať predovšetkým z nich a toho prostredia, v ktorom žije a pracuje. Samozrejme, riadime sa aj príkazmi ministerky kultúry a generálneho riaditeľa SNM. Všetko to, čo má byť dodržané, sa konzultuje aj s naším generálnym riaditeľstvom, aj s RÚVZ vo Svidníku. Dodržaný bude limit do tisíc ľudí a pravidlo ROR, teda rúško, odstup, ruky. Každý návštevník je povinný mať rúško,“informoval riaditeľ SNM – MUK s tým, že pandémia nás na jednej strane limituje, na strane druhej nás burcuje k tomu, aby sme boli pozorní a ostražití a aby sme boli ohľaduplní a korektní voči sebe aj voči všetkým návštevníkom.

ORGANIZÁTOROM JE NAJSTARŠIE NÁRODNOSTNÉ MÚZEUM NA SLOVENSKU

Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry, ktoré organizuje toto vydarené podujatie, je najstarším národnostným múzeom na Slovensku. Vzniklo ešte v roku 1956 na základe rozhodnutia Krajského národného výboru v Prešove, kde malo sídlo.

„Keď sa rozhodovalo o jeho premiestnení, vyhralo mesto Svidník vzhľadom na to, že tu už jestvoval festival Rusínov a Ukrajincov žijúcich na Slovensku, ktorý je tiež najstarším národnostným folklórnym festivalom na Slovensku. Aj to zavážilo, že múzejníci dostali pekné priestory v starej historickej budove v centre mesta,“ priblížil a dodal, že od roku 1964 múzeum nemenne sídli práve vo Svidníku.

Povedal tiež, že postupom času sa rozvinulo až do troch stálych expozícií. Je to kultúrno-historická expozícia a umeleckohistorická, teda galéria Dezidera Millyho, ktorá sídli v neskorobarokovom kaštieli, kde sa nachádzajú veľmi zaujímavé umelecké výtvarné práce, počínajúc vzácnymi ikonami zo 16. storočia až po moderné obdobie.

UMELECKÉ SKVOSTY POD JEDNOU STRECHOU

„Celá galéria je pomenovaná po národnom umelcovi D. Millym. Narodil sa síce pri S. Ľubovni, ale keďže najväčšiu časť svojho diela odkázal práve nášmu múzeu, moji predchodcovia, ktorí uvažovali, ako majú usporiadať galériu, sa rozhodli, že to bude taký prierez sakrálneho aj svetského umenia od najstarších zbierkových predmetov až po najmodernejšie,“ povedal. Nájdeme tam teda ikony zo 16. storočia, ale tiež nádherné diela zakarpatskej školy, ktorá je známa svojimi tvorivými zjavmi, akými sú V. Erdélyi, J. Bokšay, A. Kaššay, F. Manajlo, A. Kocka a ďalší silní výtvarníci. Samozrejme aj diela umelcov zo severovýchodu Slovenska, akými sú Š. Hapák, E. Bissová, M. Dic, J. Muška a i. Sú tam aj predstavitelia mladšej generácie, napríklad svidnícky rodák P. Michalič a ďalšie známe mená.

„Žiaľ, je to často zabúdaná a obchádzaná expozícia aj našimi krajanmi. Nevedia, že takýto skvost vo Svidníku máme. Robíme, čo sa dá, aby sme dostali túto galériu do povedomia našej verejnosti. Čiastočne sa nám to darí, ale ešte to nie je to, čo by sme z tej galérie chceli mať,“ uviedol J. Džoganík. Tou treťou je národopisná expozícia v prírode, známy svidnícky skanzen, ktorý riaditeľ SNM - MUK nazýva perlou severovýchodu.

„Je to naozaj tá pamiatka, ktorá jednak priťahuje najviac turistov, ale ktorá vie aj návštevníka najviac ohúriť práve tou nádherou drevenej ľudovej architektúry od druhej polovice 18. storočia až po súčasnosť. Máme 50 pamiatok ľudovej architektúry. Sú to ľudské príbytky, hospodárske stavby, stavby verejného záujmu, technické stavby, vodná píla, vodný a veterný mlyn, studne, sýpky a iné,“ predstavil stavby skanzenu a zdôraznil, že dominantouje drevená cerkev, ktorá pochádza z obce Mergeška, dnešnej Novej Polianky. „Pôvodná cerkev z roku 1766 sa nezachovala, ale keďže bola vynikajúco zdokumentovaná, v skanzene sa nachádza jej hodnoverná replika. Ani ikonostas, ktorý tam máme nie je pôvodný. Je z obce Pravovce a čoskoro sa bude reštaurovať. Najnavštevovanejší je práve skanzen, nie div, že v skanzene sa koná aj Deň ľudových tradícií každoročne v septembri. Deje sa tak v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva,“ dodal. Koronavírusová pandémia priniesla aj do svidníckeho skanzenu viac ľudí. Obavy vedenia múzea boli veľké, ale nepotvrdili sa.

SRDEČNE POZÝVAME AJ ŠKOLY NA INTERAKTÍVNE VYUČOVANIE

Pre školy a školské zariadenia zatiaľ platí to, čo bolo v príkaze ministersky kultúry i generálneho riaditeľa, teda sú povolené lektoráty do 20 – 25 ľudí s prekrytím horných dýchacích ciest plus dodržaním pravidla ROR. „Rátame tiež s tým, že možno na jeseň sa školy budú snažiť využiť kultúrne poukazy. Tie ostávajú v platnosti. Zatiaľ nie sú výraznejšie obmedzenia a lektoráty sú povolené,“ povedal riaditeľ J. Džoganík, ktorý sa zdôveril aj so svojimi plánmi na najbližšie obdobie. Práve prebieha zaujímavá výstava obrazov Evy Bissovej pri príležitosti jej nedožitých 100 rokov. A v októbri sa budú konať

Dni Ukrajiny v Košiciach. „Tie by sme mali otvárať práve my – naše SNM – MUK. A otvárať ich budeme výstavou obrazov najvýznamnejšieho predstaviteľa ukrajinskej výtvarnej diaspóry Ivana Kuleca. Keďže v júni sme si pripomenuli 140. výročie jeho narodenia, rozhodli sme sa celý rok 2020 nazvať Rokom I. Kuleca v SNM – MUK,“ uzavrel J. Džoganík.

-re-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.