Začali platiť opatrenia pre umelecké predstavenia a verejné kultúrne podujatia

S cieľom ochrany verejného zdravia počas druhej vlny ochorenia COVID-19 začali od utorka 1. septembra platiť nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Vzťahujú sa medzi iným aj na divadlá, kiná, koncertné sály a iné umelecké centrá a tiež na organizáciu verejných kultúrnych podujatí.

Opatrenie ÚVZ SR k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí platné od 1. septembra 2020 nariaďuje organizátorom divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení:

- zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich nameria telesná teplota nad 37,2 °C,

- odporúča sa tzv. šachovnicové sedenie publika,

- vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,

- pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu  dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov).

 

Popri tom je potrebné dodržiavať tieto hygienické opatrenia:

- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vo vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,

- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- odporúča sa zachovávať minimálne 2-metrové odstupy osôb v radoch,

- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,

- pravidelne dezinfikovať dotykové plochy,

- často vetrať priestory,

- pri vetraní vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod.

 

Podrobne sú všetky pravidlá uvedené v opatrení ÚVZ SR pre prevádzky, v časti A:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09.pdf.

 

 

Opatrenie ÚVZ SR k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí platné od 1. septembra 2020 ďalej zakazuje organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch pre viac ako 1 000 osôb v jednom okamihu a v interiéroch pre viac ako 500 osôb v jednom okamihu.

 

Pri organizovaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať tieto povinnosti:

- vstup a pobyt na hromadnom podujatí umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál šatka),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

- zákaz podávania rúk,

- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie 2-metrových rozostupov medzi osobami; neplatí to pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť tzv. šachovnicové sedenie, s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti,

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

- v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.