V meste Svidník boli odobraté 4 vzorky pitnej vody a 3 vzorky vody z prameňov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník v materiáli na 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, ktorý bol prerokovaný na včerajšom rokovaní Mestskej rady uviedol informácie o vzorkách pitnej vody.


Čiastková správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník za rok 2020 (COVID-19) uvádza, že za obdobie január - august boli v meste Svidník odobraté 4 vzorky pitnej vody a 3 vzorky vody z prameňov.
Vo vzorke vody zo záhradkárskej osady a prameňa pri ŠC smer Mestisko v katastri mesta Svidník bola zistená prítomnosť koliformných baktérii v minimálnom množstve. Voda z prameňa Čierna hora bolo vyhovujúca.

Zo zdroja https://www.cistavoda.sk/bakterie-vo-vode/ vyberáme:

Koliformné baktérie

Najčastejšími baktériami vyskytujúcimi sa vo vode sú koliformné, z ktorých ide prevažne o druh Escherichia Coli. Do vodného zdroja sa môžu dostať buďto sekundárnou kontamináciou, ale môže ísť aj o slabé zdravotné zabezpečenie či iné nedostatky v ochrane a úprave vody. Baktéria E. Coli je črevného pôvodu a mimo telo je schopná existovať len krátko.  Je často zdrojom infekcií, nevoľností ale aj dlhodobých zdravotných problémov. Jej výskyt vo vode poukazuje na to, že bola čerstvo znečistená fekálnym odpadom - pre koliformné baktérie vo vode určenej na ľudskú spotrebu platí podľa nariadenia vlády SR nulový limit.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.