PILOTKA DOMINIKA HANÁKOVÁ SVOJ PRVÝ LET ABSOLVOVALA NAD OKRESOM SVIDNÍK. HORE V OBLAKOCH CÍTI VEĽKÚ ZODPOVEDNOSŤ, POCTU, ALE AJ

DOMINIKA HANÁKOVÁ študovala na Gymnáziu duklianskych hrdinov vo Svidníku, kde patrila k najlepším študentom. Poctivo sa pripravovala na štúdium pilota na Leteckej fakulte a to aj výberom maturitných predmetov fyzika, informatika a programovanie, slovenský jazyk, anglický a ruský jazyk, teda výberom technických predmetov a zmaturovala na čisté jednotky.

K LETECTVU JU PRIVIEDOL M. ĎURICA, VZOROM JE M. R. ŠTEFÁNIK

„Na štúdium pilota som bola prijatá na Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, Žilinskú univerzitu v Žiline, ale bola som prijatá aj na právo v Košiciach a Bratislave, na všetky štyri školy bez prijímacích skúšok. Teraz lietam ako študentka 2. ročníka Leteckej fakulty TUKE v leteckej škole JetAge na Letisku Svidník a aj môj prvý let bol nad okresom Svidník ako aj moje prvé samostatné lety,“ priblížila D. Hanáková, ktorú k letectvu priviedol jej veľmi blízky a dobrý priateľ Milan Ďurica.

„Pri Milanovi Ďuricovi som vyrastala už od dieťaťa, on sám slúžil v letectve. Je to veľmi múdry matematik, fyzik, technik, zlepšovateľ a vynálezca, technológ, ktorý toho veľa napísal a nakreslil a je to človek, ktorý kráča cestou pravdy celý život, pretože cesta pravdy je najťažšia, ale stojí za to ňou kráčať. K tomu všetkému vedie aj mňa a preto je mojím vzorom tak, ako aj Milan Rastislav Štefánik,“povedala sympatická študentka letectva a dodala, že pri lietaní hore v oblakoch cíti veľkú zodpovednosť, ale aj poctu, šťastie, radosť a aj vďaku a to len jedinému človeku za to, že je pilot.

„Pretože keď vám je dávaná múdrosť a energia iným, cudzím, dokážete to, čo nikdy, predtým by tomu nikto neuveril, je to len jeho zásluha. Ja som ďalší pilot, ktorého pripravoval na pilota a je už pilotom, za čo mu patrí veľká vďaka,“ vyznala sa D. Hanáková.

Ako vznikla táto vášeň pre lietanie? Čo Dominiku Hanákovú na tom baví a fascinuje? Je to samotný let alebo aj technika?

„Áno, aj. Fascinuje ma to, čo mi bolo dané od niekoho, že môžem byť pilot a zvládam to,“ prezradila.

MATEMATIKA, FYZIKA, ALE AJ LETECKÉ PRÁVO, LETECKÉ MOTORY A MNOHÉ INÉ

Ako ďalej uviedla, podmienkou nástupu na štúdium je úspešné absolvovanie a získanie osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti minimálne 2. triedy. „Som držiteľkou 1., 2. triedy a LAPL triedy. Pozostáva to zo psychotestov a zdravotných prehliadok v poverenom zdravotníckom stredisku. Toto osvedčenie som získala v Ústave leteckého zdravotnictví v Prahe. Tento doklad je potrebné predložiť na fakulte, tak začína štúdium a to príprava na zvládnutie skúšok na získanie licencie súkromného a dopravného pilota, štúdium pozostáva z predmetov matematika, fyzika, informatika, anglický jazyk a iný cudzí jazyk, základy letu, simulátorový výcvik pilotov, telesná výchova, letecká komunikácia, navigácia, meteorológia, hmotnosť a vyváženie lietadiel, letové výkony, letecké právo, letiská, letecké motory, plánovanie a monitorovanie letu, ekonomika, atď.,“ vymenovala predmety, ktorým sa na fakulte venuje a dodala: „Je to náročné štúdium, ale dá sa to zvládnuť, 1. ročník štúdia som ukončila úspešne na A-čka, to sú všetky predmety jednotky a aj preto žiadam o štipendium.“ Podľa D. Hanákovej je doposiaľ viac pilotov ako pilotiek, ale viac pilotiek v porovnaní s minulosťou.

„Verím, že nás pilotiek v budúcnosti bude viac. Cit dievčat, to je to, čo nám je dané, aj preto podľa mňa ženy budú najlepšie pilotky. Tešia sa, že to zvládame a že máme na to aj my dievčatá. Keď chceme rovnosť, majme ju, ale musia platiť rovnaké povinnosti pre ženy ako aj pre mužov,“ myslí si.

POĎAKOVANIE GYMNÁZIU DUKLIANSKYCH HRDINOV VO SVIDNÍKU

Jej spomienky na stredoškolské štúdium sú ešte čerstvé, na svojich bývalých profesorov nedá dopustiť. „Moje poďakovanie právom patrí riaditeľovi gymnázia pánovi RNDr. Rodákovi, mojej triednej profesorke pani Mgr. Mačugovej a profesorkám fyzikárke pani Mgr. Matkobišovej, informatikárke pani Ing. Živčákovej, angličtinárke pani Mgr. Loziňakovej-Saganovej, slovenčinárke pani PhDr. Mačekovej, ruštinárke pani PaedDr. Harvišovej, telocvikárovi pánovi Mgr. Čobirkovi, ale aj ostatným profesorom a zamestnancom školy. Patrí poďakovanie aj mestu Svidník a pracovníkom na Letisku Svidník, pretože ako mesto má vlastné letisko, na okolí jediné,“ poďakovala všetkým Dominika Hanáková, ktorej väčšinu času zaberie štúdium a príprava na lietanie. „Je to ako môj koníček, v čase mimo štúdia a lietania si zarábam na štúdium a na lietanie, brigádujem na zmrzline a ak sa mi zvýši čas, tak bicykel, turistika, fotografovanie. Som prísny abstinent – nefajčím, nepijem, hlavný nápoj je voda z vodovodu,“ uzatvára Dominika Hanáková a my jej prajeme veľa šťastných nalietaných hodín a pevné zdravie.

-re

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.