Futbal

Úradná správa č. 9 zo dňa 10.septembra 2020. 

Sekretariát:                 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra za mesiac august, ktorá je splatná do 16.09.2020 (streda).

ŠTK OOFZ:

 

1.      Schválila výsledky 6.kola 6.ligy dospelých OOFZ, 1.kola 4.ligy dorastu a 1.kola 3.ligy žiakov

2.      Kontumuje: stretnutie 1.kola 3. ligy žiakov Mestisko – Baňa, hostia na stretnutie nenastúpili, do pozornosti DK poplatok 5,- Eur

3.      Upozorňuje všetky FK na dodržiavanie všetkých platných epidemiologických opatrení platných od 1.9.2020, viac na  https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia/

 

     Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní.

DK OOFZ:

 

1.    Na základe odborného stanoviska KR, DK uvoľňuje výkon športovej činnosti hráčom FO Sokol Sitníky- Jozef Kovalčik – 1181859 a Dávid Danko – 1219473 od 10.9.2020.

2.    Trestá TJ Hviezda Baňa finančnou pokutou 20,- Eur za nenastúpenie na stretnutie 1.kola 3.ligy žiakov Mestisko – Baňa, podľa RS 14/c, poplatok 5,- Eur

3.    Trestá hráča TJ Družstevník Rovné – Lukáš Ksenič – 1220737-  DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 10.09.2020, podľa DP čl. 46/1b,2, poplatok 10,- EUR

4.    Trestá hráča OŠK Mestisko – Dávid Juhás – 1278608-  DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 2 týždne nepodmienečne od 10.09.2020, podľa DP čl. 49/1b,2b, poplatok 10,- EUR

5.    Trestá hráča TJ Topľan Kalnište – Martin Varguš – 1261320-  DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 2 týždne nepodmienečne od 10.09.2020, podľa DP čl. 49/1b,2b, poplatok 10,- EUR

6.    Trestá funkcionára OŠK Mestisko – Erik Sadiv – 1077838-  DO pozastavením výkonu akejkoľvek činnosti v stretnutiach OŠK Mestisko na 2 stretnutia nepodmienečne od 10.09.2020, podľa DP čl. 48/1a,2a, poplatok 10,- EUR

 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na

 Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

   

KR a DZ OOFZ:

 

8.kolo 6.liga dospelí – 20.9.2020 o 15.00 hod.:

 

Stročín – voľno

Kuková - Bukovce       (Rapáč, Kapa, Zápotocký F.- Burcák )

Breznica – V. Orlík     (Hubáč, Sidorová -OOFZ )

Mestisko - Tisinec    (Zápotocký L., Dovičák,Korba -Feč   )

Radoma - Miňovce   (Špak A., Džavoronok - Holub )

Sitníky - Kalnište  ( Suchanič Ľ., Malačina, Seman - Brendza )

Chotča - Rovné       (Špak D., Čonka - Šafranko)

Lúčka - Baňa     (Mačuga, Šugár - Mackanin)

 

3.kolo 4.liga dorast  - 19.9.2020 o 14.00 hod.:

 

Chotča – voľno

Miňovce - Radoma  (Suchanič Ľ.)

Sitníky - Bukovce  (Hubáč)

Breznica - Rovné  (Mačuga)

 

3.kolo 3.liga žiaci skupina „A“– 19.9.2020 o 10.00 hod.:

 

V. Orlík – voľno

Tisinec - Baňa  (Kapa)

Stročín - Mestisko  (Sidorová)

 

2.kolo 3.liga žiaci skupina „B“– 17.9.2020 o 17.00 hod.:

 

Kuková – voľno

Giraltovce - Koprivnica  (Laik)

Kalnište - Lúčka   (Laik)

 

 Zmeny v obsadení na 13.9.2020:

 Dospelí: Kalnište – Radoma -  Hubáč za Kapu

                Miňovce - Mestisko  - Kapa za Hubáča, Šafranko za Holuba

                Tisinec – Breznica – Holub za Šafranka

                Baňa – Chotča – Veselý, Korba, Malačina

                Bukovce – Stročín  - AR1 Makarová, AR2 Zápotocký F.

 

Dorast:  Rovné – Sitníky – Sidorová za Mačugu

 

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

 

 OOFZ Svidník

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.