OBĽÚBENÝ RUSÍNSKY FESTIVAL OTVORILA VERNISÁŽ VÝSTAVY T. OLIJÁRA

Prvou sprievodnou akciou Rusínskeho festivalu bola vernisáž výstavy Tomáša Olijára, rodáka z Dubovej pri Svidníku, ktorý získal svoje prvé dotyky s výtvarným umením na Základnej umeleckej škole vo Svidníku u Mgr. Imricha Makaru. Vo svojom výtvarnom prejave sa venuje kresbe, maľbe, grafike a jej presahmi do objektu, typografii, textovým inštaláciám a grafickému dizajnu.

Tomáš vo svojich dielach zachytáva bytostne subjektívny pohľad na súčasný svet a reaguje na aktuálne kultúrno-spoločenské dianie. Jeho maľba je skôr surreálnou symbolikou a vizuálnou metaforou, než realistickým zobrazením, niekedy temná, niekedy žiarivá, ale vždy zosobňujúca vnútorné prežívanie autora. Olijárove inštalácie a vektorové grafiky rozoberajú problematiku mediálnej manipulácie, zneužívania moci a sociálnych experimentov na našej spoločnosti, ktoré sú v týchto dňoch o to viac viditeľné. Svojimi plagátmi poukazuje na psychologický nátlak a mocenské hry elít, ktoré stále viac svojimi sofistikovanými praktikami okliešťujú duchovný vývoj našej civilizácie.

AUTOR AKO VYZRETÁ OSOBNOSŤ

Autor sa nesnaží o pretlačenie svojich úvah, ale dúfa, že táto výstava zaujme diváka a navedie ho k zamysleniu sa nad našou globalizovanou spoločnosťou, jej smerovaním a hodnotami, ktoré uctieva.

„Je to zvláštna doba, čo teraz zažívame. Tomáš je tvárou mladých, je na ňom čosi výnimočné. Zaujalo ma na ňom veľa vecí. Na svoj mladý vek je zvláštne postavený a má vytvorený svoj názor, ako u veľmi vyzretej osobnosti. Gratulujem mu k tomu a som preto rád, že prvou sprievodnou akciou nášho ôsmeho ročníka Rusínskeho festivalu je práve T. Olijár,“ povedal vo svojom príhovore

Miloš Stronček z Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku, ktorá je organizátorom Rusínskeho festivalu. Od roku 2005 sa Tomáš pravidelne zúčastňoval všetkých okresných, krajských a celoslovenských súťaží a prehliadok neprofesionálnej výtvarnej tvorby Paleta a Výtvarné spektrum, kde získaval najvyššie ocenenia vo svojej kategórii.

„Je to prierez mojou skoro dvadsať ročnou tvorbou. Od kresieb cez maľby, grafický dizajn, vektorovú grafiku a aj inštaláciu, ktorá je aktuálna. Môj profesor sa zo mňa smial, pýtal sa, či to so svojou konšpiračnou teóriou nepreháňam. Spájal som len vrcholovú nadnárodnú politiku s farmaceutickým priemyslom,“ uviedol autor, ktorý rád číta knihy, ktoré sa viac dotýkajú nám skrytej pravdy.

AUTOR PRIZNÁVA, ŽE JEHO TVORBA JE TROCHA PROVOKATÍVNA

V kúte inštalácie bolo niekoľko stovák injekčných striekačiek. Autor tým chcel poukázať na to, že „svet“ nás chce zapriahnuť do určitého rámca, aby sme mohli nejako fungovať v novodobej poslušnej spoločnosti. „Sú to všetko moje úvahy. O tom je aj moja tvorba. Je trocha provokatívna. Umenie však nemôže byť len o estetičnosti a kráse, ale aj o odvahe a idei. Bez toho, si myslím, to ani nemá zmysel,“ priznal T. Olijár, ktorý tvrdí, že umenie musí mať aj iný spoločenský rozmer, aby nastavovalo spoločnosti zrkadlo, aby to nebolo len samoúčelné.

-re

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.