GENERÁCIA MESTA SVIDNÍK STARNE, POSLANCI ROKOVALI O ZARIADENÍ PRE SENIOROV

V roku 2019 bola Úradom vlády SR mestu Svidník poskytnutá účelová dotácia 100 tisíc eur na výstavbu sociálneho zariadenia. O ďalšie finančné prostriedky sa mesto plánuje uchádzať po spracovaní projektovej dokumentácie a všetkých potrebných dokladov cez ŠFRB s predpokladaným dofinancovaním z mestského rozpočtu. Téme sa primátorka M. Ivančová a poslanci MsZ venovali na stredajšom zasadnutí MsZ.

Mesto Svidník pristúpilo k príprave projektovej dokumentácie pre stavbu zariadenia sociálnych služieb v objekte bývalého SOUO na ul. Sov. Hrdinov. Na základe verejného obstarávania za zhotoviteľa projektovej dokumentácie bola vybraná firma HRD Projex s. r. o. Uvedená stavba by mala prejsť rozsiahlou rekonštrukciou z dôvodu veku stavby, jej technického stavu a jej následného využitia.

BÝVALÉ SOUO AKO NAJVHODNEJŠÍ OBJEKT

Počas príprav projektovej dokumentácie prebehlo niekoľko pracovných stretnutí projektanta s vedením mesta, aj s členmi stavebnej komisie. V budúcom Zariadení sociálnych služieb by mali byť poskytované dva druhy sociálnych služieb a to sociálna služba v zariadení pre seniorov a sociálna služba v dennom stacionári. Kapacita zariadenia bude podľa priestorových možností objektu.

„Na základe terajšieho stavu hodnotíme, že terajší objekt je vhodný na zámer zariadenia sociálnych služieb svojou dispozíciou. Objekt rieši na prízemí funkciu denného centra a celé technické zázemie, teda objekt kuchyne, jedálne, priestor pre ekonomické riadenie, zázemie pre zamestnancov a evakuačný výťah a evakuačné schodisko, keďže rátame s tým, že klientom sa môže zhoršiť zdravotný stav,“ priblížil projektant R. Hudák s tým, že denné centrum je prepojené na exteriérovú terasu, ktorá sa prepojí s parkom. Vznikne tak praktické prepojenie interiéru s exteriérom.

„Druhé a tretie nadzemné podlažie je navrhované pre ubytovanie klientov. Izby sú priestorovo dimenzované tak, aby v nich mohli byť umiestnené dva až tri lôžka. Kapacita sa stanovuje od 32 do 40 klientov,“ dodal.

GENERÁCIA OBČANOV MESTA SVIDNÍK STARNE

Mesto Svidník sa rozhodlo pre tento projekt hlavne preto, že nemá vlastné zariadenie pre seniorov, ani denný stacionár, čo pri umiestňovaní klientov spôsobuje značné problémy. Generácia občanov mesta starne. Ku koncu júla 2020 mesto evidovalo 2 422 občanov v dôchodkovom veku a tento rok dosiahne dôchodkový vek ďalších 131 občanov, v roku 2021 to bude 167 občanov, v roku 2022 ďalších 189 a v roku 2023 až 177 občanov.

„Je dobré, že vznikne takéto zariadenie, len neviem, či si uvedomujeme oprávnenosť nákladov. Zariadenia, ktoré poskytujú takýto druh služby, budú mať možnosť dostať toľko finančných prostriedkov, koľko mesto bude vyčleňovať na túto službu. Od budúceho roka je pripravená novelizácia zákona. Pýtal som sa tiež, čo bude s večierkou a čo bude s tenisovými kurtmi. Myslím, že prevádzka večierky nám nebude prekážkou a ak sa odstránia všetky príčiny, pre ktoré vznikajú sťažnosti pri prevádzke tenisových kurtov, tak aj táto prevádzka tam môže fungovať. Aj toto sa pýtajú občania, pýtajú sa tiež koľko budú musieť doplácať navyše za stravu, koľko budú musieť doplácať za službu, ktorú im budeme poskytovať,“ uviedol poslanec J. Vook.

Projektant R. Hudák situáciu ozrejmil takto: „S tenisovými kurtmi sme v úvode bojovali, lebo sme potrebovali navrhnúť prístup, ktorý bol navrhnutý z hlavnej komunikácie, teda tenisové kurty dokážu fungovať samostatne. Samozrejme z toho vyplýva jedna požiadavka a to tá, že sa musí urobiť samostatná elektrická prípojka. Večierku nie je nutné zrušiť, ale tiež si musí poriešiť samostatnú elektrickú prípojku a takisto kanalizačnú prípojku.“

PROJEKT JE NEVYUŽÍVANÝ A CHÁTRA, SENIORI HO POTREBUJÚ NAJVIAC

Finálny rozpočet bude známy až po dokončení všetkých procesov. Pracuje sa však s verziou, aby bol dodržaný limit ŠFRB, teda ráta sa s tým, že cena sa bude pohybovať 10% nad tento limit a 90 až 95% sa bude pokrývať z úveru zo ŠFRB. „Treba hlavne podotknúť, že o tento úver minulý rok žiadala jedna samospráva. Je tam poukázaný veľký balík peňazí, ktorý sa nevyčerpáva. Keď sa žiadosť pripraví dobre, je vysoká pravdepodobnosť, že ŠFRB schváli príspevok. Pri menej rozvinutých regiónoch je to s nulovým percentom úročenia. Je to efektívna šanca ako opraviť tento objekt, ktorý je nevyužívaný a chátra,“ povedal R. Hudák. Primátorka M. Ivančová uviedla, že po posledných rokovaniach so zástupcami Ministerstva dopravy, je legislatívna iniciatíva zvýšiť limity práve na príspevky na vybudovanie takýchto zariadení. „Takže očakávame, že finančný príspevok od štátu by mohol byť vyšší. Samozrejme kým to nebude schválené, budeme počítať so sumou 700 eur na m2, tak ako je to určené teraz,“ dodala.

Informovala tiež, že v blízkosti budúceho sociálneho zariadenia sa nachádzajú mestské nájomné byty, takže sídelné centrum poskytovania sociálnych služieb môže slúžiť ako poskytovanie služieb pre občanov, ktorí budú bývať v nájomných bytoch. Má to pridanú hodnotu za minimálny náklad. Aj z tohto hľadiska sa táto lokalita podľa primátorky javí ako veľmi dobrá.

AKÁ BUDE HODNOTA CELEJ REKONŠTRUKCIE?

Poslanec J. Vook zdôraznil, že je potrebné poznať hodnotu rekonštrukcie, od ktorej by sa dalo odraziť. „Približne počítame, že hodnota investície je cca 1,5 mil. eur, samozrejme všetko záleží od technológie, s ktorou ideme na hranicu energetickej triedy A0,“ spresnil R. Hudák a vyzdvihol prvky zelenej architektúry, ktoré sú v projekte zakomponované. „Podľa vizuálizácie môžeme povedať, že tá cena bude určite vyššia,“ reagoval Pilip.

„Uvedomme si, že ak sa chceme baviť o akýchkoľvek číslach a cenách, že tie vyplývajú z aktuálnej legislatívy. V iných legislatívnych podmienkach sa stavalo súkromné sociálne zariadenie Átrium, v iných legislatívnych podmienkach budeme stavať sociálne zariadenie teraz. Čím viac to budeme spochybňovať a čím viac to budeme oddiaľovať, tým to bude drahšie. Nespochybňujme veľmi dobrý projekt, máme v dôvodovej správe krásnu analýzu vývoja koľko dôchodcov nám pribudne každý rok. Jednoducho obyvateľstvo nám starne, je to populačný trend a my v meste takéto zariadenie potrebujeme,“ uviedol V. Kaliňák s tým, že je možnosť tento projekt zdokonaliť rôznymi pripomienkami, ale nie je vhodné spochybňovať opodstatnenosť tohto projektu.

„Mne sa tento projekt páči, dokonca ho vítam. Problémov, ktoré však treba vyriešiť je viac, ale určite sú riešiteľné,“ uzavrel poslanec P. Olejár.

-re-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.