NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE MŠ Ľ. ŠTÚRA, STRECHA BUDOVY BUDE ZELENÁ

Uplynulé zasadnutie MsZ prinieslo aj schválenie predloženia žiadosti v rámci výzvy na prekladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu vybudovania zelenej strechy na MŠ Ľ. Štúra vo Svidníku s 5% spoluúčasťou mesta na financovaní projektu vo výške viac ako 10 tis. eur.

„Celkové oprávnené výdavky predstavujú 205 160 eur. Administratívna kontrola bola schválená, projekt sa posunul o level vyššie a momentálne je v odbornom hodnotení a čakáme za výsledkom,“ informovala vedúca oddelenia M. Molčanyiová. Súčasný stav strechy materskej školy Ľ. Štúra nespĺňa architektonické a úžitkové potreby a strecha nebola od uvedenia budovy do užívania nikdy rekonštruovaná. Dažďová voda zo strechy je odvádzaná prostredníctvom zvodov do kanalizácie a nie je nijako zachytávaná. Cieľom projektu je zadržať dažďovú vodu vsakovaním prostredníctvom vybudovania vodozádržného opatrenia, teda zelenej strechy na uvedenej verejnej budove.

Zelená strecha sa bude realizovať na jednom pavilóne. Navrhnutý je extenzívny typ zelenej strechy s minimálne 5 až 7 druhmi rozchodníkov včítane drenážnej a akumulačnej vrstvy s celkovou vrstvou do 120 mm. Pozdĺž atiky a okolo odvetrávacích komínov je navrhnutý pás široký 500 mm z praného riečneho kameniva, ktoré sa od substrátu oddelí hliníkovou L – lištou. Presný typ skladby a detaily zelenej strechy sa bude realizovať podľa vybraného strešného systému.

-re-

Zdroj foto: MŠ Ľ. Štúra

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.