SŤAŽNOSTI NA VÝPADKY VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE SVIDNÍK SÚ V RIEŠENÍ, MESTO DIELO REKLAMUJE

Vedenie mesta Svidník veľmi pozorne sleduje sťažnosti obyvateľov na výpadky verejného osvetlenia v rôznych častiach mesta. Po mnohých reklamáciách, vyhotovení znaleckého posudku a iných krokoch, sa uskutočnilo na pôde MsÚ aj pracovné stretnutie so zástupcami firmy, ktorá verejné osvetlenie v meste rekonštruovala. Téma pouličného osvetlenia bola na pretrase aj na ostatnom zasadnutí MsZ.

Poslanec J. Vook taktiež upozornil, že niektoré ulice majú výpadky pouličného osvetlenia. Zaujímal sa preto, či sa plánuje reklamácia alebo samotná oprava tohto osvetlenia.

„Prebehlo rokovanie s firmou, ktorá zabezpečovala dielo rekonštrukcia verejného osvetlenia. Pracujeme na reklamácii. Bohužiaľ tá kvalita nie je veľmi dobrá,“ priblížila primátorka M. Ivančová a dodala, že spoločne hľadajú také riešenie, ktoré by bolo pre obidve strany prijateľné.

-re-

Ilustračné foto:

mesto Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.