Prijaté boli prísnejšie protiepidemiologické opatrenia, platiť budú od štvrtku. Stredné školy zatvorili už v pondelok.

V nedeľu na Slovensku pribudlo 1054 pozitívne testovaných ľudí. Ústredný krízový štáb schválil navrhované opatrenia, ktoré sú omnoho prísnejšie ako doteraz. Nové opatrenia budú v platnosti od 15. októbra 2020.

Prešovský kraj zazname­nal k 9. 10. 2020 opäť najvyšší prírastok a to až 248. Spolu je teda v kraji 3396 pozitívne tes­tovaných, čo predstavuje druhé miesto v krajoch Slovenska. V červenej zóne sa ocitli už takmer všetky okresy Sloven­ska.

Od štvrtka bude povinné nosenie rúška aj v exte­riéri aj interiéri v obciach aj mestách. Výnimkou je len nosenie rúška mimo obcí a miest pre rodinu, alebo ak sa dodrží vzdia­lenosť viac ako päť me­trov. Platiť bude zákaz všetkých hromadných podujatí, zhromažďova­nie nad šesť ľudí bude ešte predmetom rokova­nia.

Prevádzky verejného stravovania budú môcť od štvrtka vydávať iba zabalené jedlo so sebou, podávať ho budú môcť v exteriéri. Zatvárajú sa fitnescentrá, wellnes, sauny, kúpaliská aj akva­parky.

Pre obchody a nákup­né prevádzky bude pla­tiť pravidlo jednej osoby na 15 m2 a rozostupy, ako aj ďalšie protiepi­demické opatrenia. Do nákupných centier bude povolený vstup len bez­príznakovým ľuďom po zmeraní teploty. Vracajú sa tiež vyhradené hodiny potravín a drogérie pre seniorov nad 65 rokov a to v čase od 9:00 hod do 11:00 hod., pričom budú môcť nakupovať aj v inom čase ako nariade­ním určenom.

Dištančná forma výchov­no-vzdelávacieho proce­su platí pre stredné školy s platnosťou od pondel­ka 12.10.2020. Týmto dňom sa tiež ruší akákoľ­vek mimoškolská činnosť a všetky aktivity, ktoré nesúvisia s výchovno­-vzdelávacím procesom. Individuálna výučba má výnimku.

Zrušené sú všetky kul­túrne, spoločenské a športové podujatia. Ko­nať sa nebudú ani bo­hoslužby. Výnimku majú najvyššie futbalové, ho­kejové, volejbalové, bas­ketbalové ligy a hádza­ná s tým, že hráči budú testovaní na prítomnosť koronavírusu. Všetky do­volené zápasy však budú bez divákov.

Dodávame, že podľa slov premiéra I. Matovi­ča, budú tieto sprísnené opatrenia platiť až dovte­dy, kým sa sedemdňový kĺzavý medián nezníži pod hodnotu 500.

Pri krste, svadbe, či pri pohrebných obradoch bude platiť pravidlo jed­ného človeka na 15 me­trov štvorcových, v ex­teriéri bude potrebné dodržiavanie dvojmetro­vých rozstupov.

Avizované boli aj posilne­né policajné kontroly. Hranice nateraz ostávajú otvorené.

-fec-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.