Aj Senior dom Svida si prešiel skúškou, testy sú negatívne

Aj naše zariadenie si prešlo skúškou, ako zvládnuť túto neľahkú situáciu, ktorá momentálne vlád­ne všade okolo nás ,a dá sa povedať, že v celom svete. Ani nás tento vírus, ktorému sa hovorí Co­rona vírus, neobišiel. Od začiatku sa snažíme dodržiavať opatrenia, ktoré zabezpečujú postupy na ochranu zdravia podľa vypracovanej internej smernice. Taktiež sa riadíme aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a pokynmi z VÚC-Prešov. Dodržiavame zásady a postupy, ktoré sme nazvali DIODA. D-dezinfekcia, I-izolácia, O-ochrana, D-disciplína, A-akcia.

Priebežne boli vykoná­vané či už PRC testy , alebo Rapid testy našich zamestnancov a prijíma­teľov zariadenia. Keď­že sa aj u nás vyskytol jeden prípad pozitívne testovanej zamestnan­kyne na Covid 19, hneď v piatok 2.10.2020, boli testovaní všetci naši za­mestnanci a aj klienti za­riadenia. V priebehu so­boty a nedele sme mali všetky výsledky na Co­vid-19 negatívne. Táto jedna zamestnankyňa je stále v domácej karan­téne, a ostatní zamest­nanci sa môžu naplno venovať svojej práci, aby boli zabezpečené všetky základné potreby našich prijímateľov , tak ako to bolo doposiaľ.

Naši prijímatelia neja­via žiadne príznaky toh­to ochorenia z čoho sa samozrejme tešíme, ale zároveň neustále sledu­jeme ich zdravotný stav.

Ďakujeme príbuzným, že chápu závažnosť tejto neľahkej situácie, a pri­jali naše opatrenia súvi­siace s úpným obmedze­ním návštev, ale zároveň možnosťou byť v spo­jení so svojími blýzkimi formou mobilov. Spolu dúfame, že toto neľah­ké obdobie zvládneme a modlíme sa, aby to tr­valo čo najkratšie, a aby sme z toho vyviazli bez újmy na našom zdraví.

S pozdravom prijímate­lia, zamestnanci a pán riaditeľ Senior domu Svida vo Svidníku.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.