MESTSKÁ POLÍCIA NEZAZNAMENALA PORUŠOVANIE PROTIPANDEMICKÝCH NARIADENÍ. SVIDNÍČANIA SÚ DISCIPLINOVANÍ A NARIADENIA DODRŽIAVAJÚ.

Foto: fb/mi

Mestská polícia vo Svidníku zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane obyvateľov mesta a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím. Pandémia Covid-19 nemá vplyv na jej činnosť v meste Svidník. Pracovníci mestskej polície v rámci svojej činnosti riešia priestupky tak ako po celý rok. „Je pravda, že v tomto období je menej priestupkov, keďže sú zatvorené viaceré prevádzky.

Vzhľadom na to, že sú uzatvorené nočné podniky a krčmy, neriešili sme v tomto období rušenie nočného kľudu. Pri kontrole prevádzok neboli zistené porušenia o uzatvorení prevádzok,“ priblížil náčelník Mestskej polície vo Svidníku Jaroslav Antoník.

Uviedol, že Mestská polícia v rámci svojej činnosti nezistila porušenie opatrení a nariadenia vlády. „Občania mesta Svidník sú uvedomelí a dodržujú aj nosenie rúšok. Ak došlo k nerešpektovaniu opatrení vyplývajúcich z vyhlášky hlavného hygienika, bolo to hlavne v rómskej komunite a u občanov bez domova. Jednalo sa hlavne o povinnosť nosenia rúška a zákazu vychádzania. Tieto porušenia boli riešené napomenutím,“ informoval J. Antoník s tým, že príslušníci mestskej polície modré covidové certifikáty nekontrolovali.

„Preverovali sme dodržiavanie nariadeného zákazu vychádzania u obyvateľov mesta. Mestská polícia za nenosenie rúška neudelila žiadnu pokutu. Ešte v predošlom období v apríli sme riešili nedodržanie nosenia rúška oznámením na úrad verejného zdravotníctva,“ povedal náčelník MsP.

Mestská polícia v spolupráci s Mestskou občianskou poriadkovou službou vypomáhala tiež pri testovaní na odbernom mieste v amfiteátri. „Jednalo sa hlavne o pomoc pri zabezpečení dodržiavania odstupov, pomoc pracovníčkam a opatrovateľkám detí z detských domovov, ktoré boli testované na tomto odbernom mieste a aj o zabezpečenie čo najväčšieho počtu rómskeho obyvateľstva na testovaní,“ uviedol náčelník Mestskej polície a dodal, že počas testovania v dvoch kolách nedošlo k žiadnym konfliktným situáciám.

„Je potrebné aby občania mesta nepoľavili v dodržiavaní opatrení nariadených vládou, naďalej nosili rúška dodržiavali odstupy a hlavne dodržiavali zákaz vychádzania a bezdôvodne sa nestretávali na verejných priestranstvách,“ uzavrel náčelník MsP Jaroslav Antoník.

-fec-

Foto: fb/mi

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.