KRAJ ZMODERNIZUJE ĎALŠIE ÚSEKY CIEST, NA RAD SA DOSTÁVA AJ OKRESNÁ HRANICA MIČAKOVCE

Vďaka podpore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odstránime nevyhovujúci stav ďalšich ciest, konkrétne na úsekoch Hudcovce – Topoľovka, Poprad – Starý Smokovec 1.etapa a Okresná hranica Svidník – Mičakovce. Ministerstvo Prešovskej župe na tento účel schválilo NFP spolu vo výške viac ako 7,6 milióna eur. Zmluvy na modernizáciu zmienených ciest sú už podpísané.

Oprava cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce bude zahŕňať aj rekonštrukciu troch mostných objektov a jedného klenbového priepustu.

Súčasťou stavby II/534 Poprad – Starý Smokovec 1. etapa bude tiež rekonštrukcia mostov nad Velickým a Červeným potokom a dláždených priekop i kanalizácií.

Riešená cesta II/558 Hudcovce – Topoľovka zabezpečuje prepojenie okr.Prešov, Vranov n./Topľou a Humenné v území rekreačnej oblasti Domaša a dostupnosť k súvisiacim sociálnym, turistickým a rekreačným službám. Zároveň slúži k napojeniu priľahlých obcí na cesty 1. triedy smerujúce na súhrnnú sieť TEN-T.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.