Svidník sa pridal k MEMORANDU O SPOLUPRÁCI v regióne Šariš

10. novembra sa uskutočnil slávnostný podpis MEMORANDA O SPOLUPRÁCI na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu "Šariš" v rámci Prešovského samosprávneho kraja.

Primátorka Marcela Ivančová: "Za celým týmto názvom sa skrýva iniciatíva, ktorá má za cieľ zabezpečiť, aby sa európske fondy čerpali adresne podľa požiadaviek "zdola" a čo najjednoduchšie. Dúfam, že sa dobrý zámer podarí".


Mesto Svidník je súčasťou strategického plánovacieho regiónu "Šariš", pričom jadrovým mestom celého regiónu je mesto Prešov. Partneri memoranda spoločne deklarujú, že na území Prešovského samosprávneho kraja majú záujem vytvoriť strategicko-plánovací región Šariš. Územie strategicko-plánovacieho regiónu Šariš tvoria katastrálne územia miest a obcí nachádzajúcich sa na území okresov Prešov, Sabinov, Bardejov a Svidník.

Do regiónov by malo pritiecť viac peňazí

Prešovský župan podpísal memorandá o spolupráci s troma strategicko-plánovacími regiónmi Šariš, Spiš a Horný Zemplín. Primátori okresných miest tak urobia po doručení dokumentu poštou. Obe strany si od spolupráce sľubujú menej byrokracie a viac peňazí pre regióny pri črpaní eurofondov.

Čerpanie eurofondov v regiónoch by malo byť po novom jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie. Zabezpečí to nový systém schvaľovania projektov, ktorý sa zmení z národnej na regionálnu úroveň. V praxi to znamená, že o projektoch v regiónoch už nebudú rozhodovať v Bratislave. Samotné schvaľovanie sa naopak uskutoční priamo na území kraja prostredníctvom Rady partnerstva a Koordinačnej rady Strategicko-plánovacích regiónov.

Kľúčovým momentom je, že Prešovský samosprávny kraj je rozdelený na tri subregióny. Tie sú určené historicky, ale aj strategicky tak, aby čerpanie eurofondov bolo pružné a omnoho jednoduchšie. Každý subregión má svojho koordinátora. Považujem to za najlepší krok k tomu, aby sa koncoví užívatelia našej práce, čiže obyvatelia miest a obcí, prípadne jednotlivých komunít, mohli ľahšie dostať k eurofondom,“ povedal krátko po podpise memoránd predseda PSK Milan Majerský.

Zástupcovia samospráv v online spojení apelovali na odbúranie byrokracie, rýchlejšie čerpanie eurofondov a možnosti mať viac času na realizáciu svojich projektov. Nový systém schvaľovania projektových zámerov vítajú. Memorandá im župa pošle na podpis poštou.

Odstránenie zdĺhavého procesu jednotlivých kontrol si od zmeny sľubuje aj samotný župan, ktorý avizoval, že po novom by mohla byť z troch kontrol už len jedna. To by malo zabezpečiť aj čerpanie európskych peňazí pre viac projektov. S akým obnosom financií môže župa počítať, zatiaľ nie je jasné.

Tie čísla lietajú od jednej miliardy pre všetky územné celky až po sumu troch miliárd. Verím, že niekde v týchto diapazónoch sa budeme pohybovať. Čím vyššia čiastka pre regióny, tým lepšie pre ľudí. Pretože kde inde sa vedia ľudia lepšie stotožniť s eurofondami a so samotnou účasťou na európskom spoločenstve, ak nie v regiónoch pri čerpaní eurofondov - kde majú konkrétnu cestu, cyklochodník alebo opravu kultúrneho stánku či škôlky, školy. Konkrétny dotyk s eurofondami je najbadateľnejší  priamo v obciach a mestách,“ vysvetlil prešovský župan.

-re-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.