ŽIACI, KTORÍ NEMAJÚ MOŽNOSŤ DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA SA VRÁTILI DO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodol s účinnosťou od 16. novembra 2020 o obnove školského vyučovania v stredných školách, odborných učilištiach a praktických školách, v základných školách a stredných školách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, umožňujú to prevádzkové podmienky a rozhodne tak zriaďovateľ, pričom malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca.

Týmto rozhodnutím sa tiež obnovuje prevádzka školských internátov a zariadení školského stravovania pre žiakov stredných a špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl. Ako informovala hovorkyňa mesta Kristína Tchirová, vedenie mesta Svidník monitoruje epidemiologickú situáciu v školách na dennej báze. „Každý deň je nám hlásený počet učiteľov i žiakov neprítomných na vyučovaní z dôvodu karantény a čísla ukazujú, že stav je stabilný. V súčasnosti sú otvorené všetky školské zariadenia v pôsobnosti mesta a všetky triedy v týchto školách, samozrejme podľa nariadenia o dištančnom, či prezenčnom type vyučovania,“ spresnila Tchirová.

Svidnícke školy počas čiastočného spustenia vyučovania na druhom stupni

Na základe rozhodnutia ministra školstva zabezpečilo mesto Svidník vyučovanie pre žiakov na základných školách na druhom stupni zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP).

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník sa popasovali so zmenou nasledovne:

Na ZŠ Komenského vzdelávanie v triedach je zabezpečené od 16.11. pre 38 žiakov, v jednej skupine je 5 žiakov a pedagogický zamestnanec, taktiež je pre týchto žiakov zabezpečené aj stravovanie v školskej jedálni. Na ZŠ 8. mája bude vzdelávanie zabezpečené od stredy 18.11. pre 22 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Stravovanie bude zabezpečené v školskej jedálni.

Základná škola Karpatská nemá na druhom stupni žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a naďalej zabezpečuje vzdelávanie pre žiakov na druhom stupni dištančnou formou podľa vyhlásení Ministerstva školstva SR. Prezenčná forma vzdelávania prebieha pre žiakov prvého stupňa od 10.11.2020. Postupne by sa však do škôl mali vrátiť všetci školáci. Minister školstva uviedol, že by bol rád, ak by sa 23. novembra vrátili naspäť do škôl aspoň stredné školy v Bratislave a v Košiciach. Potom od 30. novembra všetci ostatní. Zároveň tiež upozornil, že sa opäť vrátime k systému semaforov, ktoré mapujú epidemiologickú situáciu na Slovensku.

-fec

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.