SOCIÁLNI PRACOVNÍCI, NEZABUDLI SME NA VÁS

Na začiatku roka 2020 vznikla úžasná myšlienka uctiť si prácu sociálnych pracovníkov, ktorých práca je vnímaná častokrát ako samozrejmosť, až neviditeľne. Obzvlášť v tomto roku sme sa presvedčili, že robiť v sociálnej oblasti je ťažké a vyžaduje doslova obetovanie sa.

 
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová a primátor Giraltoviec Ján Rubis pozvali ešte v marci tohto roka zamestnancom sociálnych zariadení na spoločenský večer pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce, ale prvá vlna pandémie zasiahla aj do tohto pripravovaného podujatia a akcia sa musela zrušiť.
 
Síce s obmedzeniami, ale s úctou a vďakou sa uskutočnilo individuálne odovzdávanie ocenení na pôde primátorky Svidníka v stredu 16. 12. 2020. Primátori miest v okrese Svidník ďakujú všetkým zamestnancom sociálnych služieb za prácu, ale osobitne venujú morálne ocenenie a verejné poďakovanie navrhnutým zamestnancom za prácu v sociálnych službách a pomoci ľuďom v odkázanosti.
 
Ocenení sú z ôsmich zariadení zo Svidníka a Giraltoviec a navrhli ich samotní riaditelia zariadení:
    Ľuboslava Želizňáková,Petr Sivák, Terénni soc. pracovníci mesta Svidník Anna Rodáková, Dušan Vaňko, Senior Dom Svida Peter Gombita, Dom sv. Jozefa Svidník Mária Artimová, Anna Šestáková, Centrum pre deti a rodiny Svidník Viera Antošová, Dom svätej Faustíny Svidník Peter Hakun, DSS pre deti a mládež Svidník Ivana Jesenská, Anna Olejárová, Atrium n.o. Svidník Martina Kmecová, opatrovateľka mesta Giraltovce Helena Mašlejová, DSS Giraltovce.
O svetovom dni
 
Svetový deň sociálnej práce ustanovila Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW) v roku 1983 a neskôr sa ako partneri podieľali pri príprave ďalšie organizácie z oblasti sociálnej práce, ako napríklad Medzinárodná asociácia škôl sociálnej práce (IASSW).
 
Tento významný deň sa stal zlatým klincom v kalendári sociálnej práce, kedy sociálni pracovníci po celom svete v spolupráci s jednotlivcami, rodinami, komunitami a širšou spoločnosťou oslavujú a vyzdvihujú prínos profesie. Tento sviatok sa oficiálne oslavuje vždy tretí utorok v mesiaci marec. V roku 2020 tento deň pripadol na 17. 3. 2020 a mal sa prvýkrát v histórii okresu Svidník spájať s oceňovaním pracovníkov v sociálnej oblasti.
 
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.