FOND ZELENE MESTO NEVYUŽÍVA AKO REZERVNÝ FOND, FINANCIE SLÚŽIA NIELEN NA VÝSADBU DREVÍN

Fond zelene sa využíva vo Svidníku na udržiavanie zelene v meste, v súčasnosti neplní úlohu rezervného fondu. Podľa § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sú tieto finančné prostriedky príjmom obce. Tento zákon nestanovuje, že prostriedky majú byť použité len na výsadbu drevín, ale na hocijaký účel súvisiaci so starostlivosťou a ošetrením drevín.

„Zeleň v mestách je dôležitou, ale častokrát podceňovanou témou. Svidník je zasadený v krásnom prostredí a o flóru naozaj nemáme núdzu, ale na druhej strane je iné vybehnúť si do lesa a iné sedieť v centre mesta. Zeleňou sa zaoberáme veľmi vážne a postupnými a premyslenými krokmi chceme svidníckym uliciam priniesť oživenie.

Pracujeme na systematickom výbere stromov a kríkov, ktoré by celoročne zdobili mesto. Vyberáme dreviny, ktoré už majú určitý vzrast, aby boli odolnejšie a rýchlejšie plnili úžitok v podobe tieňa alebo okrasných lupienkov, či listov. Sadia sa kvetiny vo väčších množstvách, nech sa formujú v meste kvetinové lúky a vysádzame viac alejovitým spôsobom. V tomto duchu sa posadilo na jeseň 500 cibuliek narcisov v centre a posadili sa okrasné čerešne a slivky, ktoré budú mať pôvabné farebné lupienky,“ povedala hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová a dodala:

„Tento rok sme ozdobili pešiu zónu ihličnatými stromčekmi, ktoré si občania mohli počas Vianoc vyzdobiť a zámer bol jednoduchý, ale dlhodobý. Zo stromčekov sa urobí škôlka, ktorá nám o pár rokov prinesie vlastné vianočné stromčeky. Vytvárať zmysluplné zelené projekty je dlhodobá práca, ale vidíme v tom veľký zmysel. Preto sme s touto ambíciou, ale aj zanietením, pripravovali projekt na novú pešiu zónu na sídlisku UTRA, kde by mohla vzniknúť vodozádržná plocha s množstvom stromov, kríkov, kvetov. Na vyhodnotenie projektu stále čakáme.“

K zmenám vo výsadbe mesto pristupuje aj formou štúdia a inšpirovania sa: „V rôznych publikáciách je obsiahnuté, čo je vhodné na výsadbu v meste, aké formy kosenia sa dajú vykonávať, aby sa udržala aj prirodzená fauna v mestách, ako vytvárať lúky na sídliskách a podobne. Zaujímame sa ako sa posunulo udržiavanie zelene vo väčších mestách a badáme rôzne moderné trendy, ktoré by sme chceli čiastočne dostať aj k nám,“ spresnila Tchirová.

-fec-

Foto: www.svidnik.sk

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.