Kraj začína s vakcináciou zamestnancov sociálnych služieb

Situácia v zariadeniach sociálnych služieb  v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je stabilizovaná a adekvátna celkovému epidemiologickému stavu v jednotlivých regiónoch. V 25-tich zariadeniach prebieha pravidelné antigénové testovanie a tento týždeň odštartovalo aj očkovanie zamestnancov.

 

Prešovský samosprávny kraj eviduje pozitívne prípady ochorenia na Covid-19 celkovo v 16-tich zariadeniach sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Najvypuklejšia situácia je v CSS Dúbrava (okres Snina), kde je infikovaných 24 prijímateľov  a  sedem  zamestnancov,  v Domove sociálnych služieb v Giraltovciach je 11 pozitívnych prijímateľov sociálnej služby a päť zamestnancov a v CSS Zátišie Snina sú nakazení siedmi klienti a štyria zamestnanci.

Krajská samospráva situáciu v jednotlivých zariadeniach monitoruje aj v spolupráci  s regionálnou hygienou, s ktorou štatutári ZSS konzultujú všetky potrebné  opatrenia. Prijímatelia sú izolovaní a starostlivosť je zabezpečená stálym personálom za prísnych protiepidemických opatrení. Bez výskytu prípadu ochorenia Covid-19 je aktuálne deväť zariadení sociálnych služieb.

V boji proti koronavírusu  a nekontrolovanému šíreniu nákazy župa aktívne využíva antigénové testovanie, ktoré prebieha pravidelne v dvojtýždňových intervaloch. Okrem toho na dennej báze je vykonávané aj testovanie príznakových klientov alebo zamestnancov, eventuálne testovanie osôb, ktoré prišli do kontaktu s infikovaným prípadom. Týmto spôsobom sa podarilo zachytiť pozitivitu hlavne u zamestnancov, čím sa eliminovalo rozšírenie ochorenia do zariadení.

Súbežne s opatreniami sa zariadenia sociálnych služieb zapojili do očkovania proti ochoreniu Covid-19 v rámci prvej vlny vakcinácie, ktorej garantom je ministerstvo zdravotníctva.  Prešovský samosprávny kraj v procese  poskytuje súčinnosť, zisťuje záujem, kontaktuje oficiálne vakcinačné centrá, nemocnice v Prešove, Poprade a Humennom, ako i okresné ústavné zdravotnícke zariadenia, kde majú možnosť zamestnanci sa dobrovoľne očkovať. Zo strany zriaďovateľa sú  zariadeniam sociálnych služieb poskytované informácie a usmernenia.  

V tomto týždni pilotne prebehlo očkovanie v spolupráci s Ľubovnianskou nemocnicou, ktorá v priebehu dvoch dní – v stredu (13. 1.) a vo štvrtok (14. 1.) zrealizovala vakcináciu u dvoch verejných a troch neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na území Staroľubovnianskeho

okresu. Zo zariadení sociálnych služieb PSK tak možnosť očkovania využilo spolu 77 zamestnancov Domova pre seniorov (DPS) v Starej Ľubovni a DSS v Legnave.

V budúcom týždni by  malo prebehnúť očkovanie zamestnancov aj ďalších zariadení sociálnych služieb v kraji. Okrem Ľubovnianskej nemocnice sa doň zapoja aj zdravotnícke zariadenia vo Svidníku, Bardejove a Snine.

***

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.