Školy otvorené, BEZPEČNE a s NOVÝMI INVESTÍCIAMI

8. februára sa v meste Svidník vďaka priaznivej epidemiologickej situácii a aj po konzultácii s RÚVZ Svidník podarilo otvoriť všetky školy v pôsobnosti mesta. V prevádzke máme všetky MŠ a ZŠ (prvý stupeň), celkový počet prítomných detí v MŠ: 211, celkový počet žiakov v ZŠ: 308.

Školy sú otvorené so všetkými opatreniami, ale aj s novinkou navyše. Dnes boli do materských škôl umiestnené germicídne žiariče, ktorých funkciou je dezinfikovať ovzdušie v miestnosti. Popri riešení opatrení súvisiacich s pandémiou je potrebné ďalej napredovať, investovať a rozvíjať mesto.
Konvektomaty
Primátorka Marcela Ivančová: „Deti v materských a prvý stupení základných škôl dnes konečne vkročili do svojich tried a ja som veľmi rada, že sme im mohli pripraviť zlepšenia. Vo všetkých troch materských školách pribudli konvektomaty v kuchyniach, vďaka ním sa bude variť zdravšie, úspornejšie a komfortnejšie. Táto investícia bola uskutočnená ešte v decembri 2020 v náklade 17 tisíc eur a teraz ich pracovníčky v kuchyniach majú možnosť konečne používať“.
Nová elektro-inštalácia
V ZŠ 8.mája sme vymenili časť elektroinštalácie a svetlá. Pôvodné rozvody boli už po technickej stránke nevyhovujúce až kritické. Svietidlá okrem samotnej výmeny sú energetický úspornejšie a vymenená bola aj elektrorozvodne. Investícia bola vo výške cca 4,4 tisíc eur a zahŕňala celú jednu vetvu školy, 5 tried, 2 kabinety. Škola bude mať čoskoro 40 rokov a tieto rozvody konečne nahradili tie pôvodné.
Nové linoleum
V ZŠ Karpatská majú nové linoleum na chodbách v hodnote 1,8 tisíc eur a nový varný kotol v školskej kuchyni v hodnote cca 3 tisíc eur. Obe investície sú zlepšením podmienok pre žiakov a personál.
 
V roku 2020 sa uskutočnilo viacero nevyhnutných opráv na komunikáciách a chodníkoch na uliciach T. H. Ševčenka, gen. Svobodu, 8. mája, Mládeže a Ľ. Štúra a rozsiahlejšie opravy na ul. Partizánskej a Stropkovskej. Napriek väčším investíciám aj tie menšie majú svoj význam a najmä v čase pandémie si uvedomujeme, že je to oveľa náročnejšie.
Dopĺňa primátorka Marcela Ivančová: „Pandémia a jej dopad na ekonomiku priniesla výpadok príjmov ľudí a výpadky daňových príjmov mesta. Vo Svidníku išlo o viac ako 260 000 €. Prijali sme opatrenia, ktoré minimalizovali okamžité straty. Som rada aj hrdá, že sme sa mohli oprieť o dobré nastavený rozpočet a takto sme presadili rozpočet aj na rok 2021. Tu sa ukazuje, ako je správne nepodľahnúť rýchlym riešeniam a populizmu, ale zodpovedne riadiť financovanie mesta a myslieť aj na rezervy. Finančne sme zabezpečili starostlivosť a pomoc obyvateľom mesta a všetky potrebné činnosti ochrany zdravia obyvateľov mesta. Financovanie opráv a zlepšení v školách sú to, čo reálne občania pociťujú a popri opravách na chodníkoch a cestách si dávam záležať na tom, aby investície prichádzali aj do škôl“.
Kristína Tchirová
PR manager mesta Svidník
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.