PODNIK NA VÝROBU OKIEN SA PODĽA PRIMÁTORKY SVIDNÍKA RUŠIŤ NEBUDE. DVADSAŤ ĽUDÍ TAK V TOMTO ŤAŽKOM COVIDOVOM ČASE NEPRÍDE O PRÁCU

Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová informovala, že štátny podnik vo Svidníku, ktorý v minulosti zriadilo Ministerstvo vnútra SR s cieľom výroby okien a dverí, sa rušiť nebude.

„V januári 2021 sa objavili prvé správy o možnom zrušení strediska Svidník, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR). Stredisko bolo zriadené v roku 2016 a malo vyrábať plastové okná a dvere, ktoré majú byť použité pri rekonštrukciách budov vo vlastníctve štátu. Už pri vzniku tohto strediska to bolo hodnotené ako veľmi dobrý zámer s cieľom pomôcť regiónu, kde je vysoká zamestnanosť, ale zároveň zabezpečiť okná a dvere na štátne budovy,“ povedala primátorka Ivančová s tým, že podobný osud mal postihnúť aj prevádzku v Krompachoch, ktorá vyrába nábytok.
„Po rozhovore so zamestnancami strediska ako aj primátorkou Krompách Ivetou Rušinovou, sme kontaktovali MV SR a zároveň sme sformulovali stanovisko k tomuto kroku. Je naozaj pozitívnou správou, že Ministerstvo vnútra SR prehodnotilo svoj zámer a prevádzka Svidník aj Krompachy ostáva zachované,“ dodala.
Ako ďalej uviedla, stredisko Svidník v súčasnosti zamestnáva 20 pracovníkov, to znamená 20 rodín v menej rozvinutom okrese so stúpajúcou mierou nezamestnanosti má v dobe ekonomických dopadov pandémie svojich živiteľov. „Sú to relatívne nízke čísla, ako je uvedené v analýze, ale v kontexte aktuálnej situácie v regióne je zachovanie každého jedného pracovného miesta nesmierne dôležité. Aktuálna miera nezamestnanosti v okrese Svidník je 14,5 %, s veľmi negatívnym výhľadom zhoršenia už v najbližších mesiacoch. Je možné, že riešenie výmeny okien a dverí predstavuje pre sekciu ekonomiky MV SR skôr administratívnu záťaž ako prínos. Zachovanie a zlepšenie životnej úrovne 20 rodín v regióne so špecifickými faktormi a dopadmi hospodárskej a sociálnej politiky musí byť prioritou štátu, aj za cenu dodatočnej administratívnej záťaže,“ zdôraznila Ivančová.
„Ak chápeme politiku ako spôsob napĺňať odôvodnené potreby regiónu a jeho obyvateľov, podporiť zamestnanosť a zároveň s cieľom zabezpečovať výmenu okien a dverí v objektoch MV SR, tak to bolo dobré politické rozhodnutie. Je to veľmi dôležitý krok pre zlepšenie negatívnych dopadov súčasnej situácie nielen pre mesto Svidník ale celý región,“ uzavrela primátorka.
-fec-
Foto: fb Marcela Ivančová
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.