ROČNÉ STRETNUTIE S OBČANMI SA NEUSKUTOČNILO, PRIMÁTORKE VŠAK MÔŽETE KLÁSŤ OTÁZKY NA FACEBOOKU

V poslednom období ľudský kontakt chýba viac kedykoľvek pred tým. Rozhovory s občanmi sú mimoriadne dôležité pre obe strany. Samosprávu posúvajú ďalej podnety občanov a občan na druhej strane je vypočutý a jeho apel, postreh, otázky smerujú priamo k predstaviteľovi samosprávy. Z dôvodu, že sa neuskutočnilo ročné stretnutie s občanmi, primátorka Svidníka Marcela Ivančová, ponúkla prostredníctom svojho profilu na FB možnosť jej klásť otázky.

A tu sú niektoré vaše otázky. Odpovedá primátorka Marcela Ivančová:
V akom štádiu je cyklochodník okolo SK? - momentálne finalizujeme podklady pre územné rozhodnutie, a následne bude vypísaná súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na stavebné povolenie. Teraz nás trošku trápi vysporiadanie vzťahu k niekoľkým m2 pozemkov, ktorých vlastníkmi je súkromná osoba.
Pri trase SK – SP nás brzdní COVID a núdzový stav ( ako aj v iných veciach ) – v najbližšom možnom termíne sa uskutoční pracovné stretnutie s partnermi v tomto projekte zo Stropkova a budeme pracovať na podkladoch pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Je pred nami ešte dlhá cesta, ale aj tá začína prvými krokmi.
Ako je to s komplexom obchodov pri malom kruhovom objazde na začiatku Svidníka? – táto otázka je skôr na investora. Minulý týždeň prebehli posledné kroky k definitívnej zmene ÚPM č.9, tak ako to schválilo mestské zastupiteľstvo. Podľa našich informácií investor pripravuje stavbu.
Bude sa opravovať parkovisko pri pošte? - stav parkoviska a priľahlej komunikácie som intenzívne riešila s oboma generálnymi riaditeľmi a od oboch mám písomné stanovisko, že tento úsek je v pláne opráv. Komunikovala som tento kritický stav v centre mesta aj so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a rovnako som dostala kladnú odpoveď. Oprava by mala prebiehať tento rok 2021.
Bude sa stavať veža nad starým vlekom? – dvakrát sme sa uchádzali o „projektové“ peniaze, bohužiaľ neúspešne. Preto som veľmi rada, že sa podarilo zabezpečiť sponzorské peniaze. Hneď ako to dovolí počasie chceme začať stavať.
Ako je to so športovým ihriskom pri III.ZŠ? – pripravujeme podklady pre získanie nenávratného finančného príspevku, aby spolufinancovanie mesta bolo čo najmenšie. Zároveň pripravujeme verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Držte nám palce.
Bude sa zastrešovať klzisko? Finalizujeme územné rozhodnutie a verejné obstarávanie, ktoré bude vypísané v najbližších týždňoch.
Aká je situácia s nástupm deti do škôl? – cez víkend pôjdeme v podobnom režime ako predchádzajúci týždeň, hoci sú výsledky z celoplošného testovania veľmi optimistické, naďalej buďme veľmi opatrní a dodržiavajme všetky opatrenia v čo najväčšej miere. Vírus je neviditeľný, ale veľmi silný súper. Veľmi ma teší, že sa podarilo otvoriť školy a škôlky, školské kluby aj ZUŠ v individuálnej forme. Rozumiem všetkým obavám, ale všetky školské zariadenia dbajú na dodržiavanie hygienických opatrení. Do materských škôl sme zakúpili germicídne žiariče, aby bolo prostredie v škôlkach ešte bezpečnejšie.
Budú sa rozširovať aj pozemky pre garáže? – prechádzame mapu Svidníka a hľadáme vhodné lokality, ale bohužiaľ veľa ich nie je. Verím však, že sa aspoň niekoľko podarí ponúknuť. Viac budeme vedieť povedať v druhej polovici roka.
Bolo by možné na zachovalé betónové ihriská dať stĺpiky na siete pre futbal, tenis...? - dobrý nápad, budeme to realizovať.
Plánujú sa aj stojiská na separovaný odpad na IBV sídliskách? – pre informáciu uvádzam tento príklad: Bratislava zavádza vrecový zber separovaného odpadu z domov. Skúsenosti ukazujú, že priamy zber odpadu je oveľa účinnejší. Do domov v krátkom čase pribudnú na návrh poslancov žlté nádoby na plast, aby bol zber pre obyvateľov domov ešte pohodlnejší a tým miera vytriedenia lepšia.
Bude sa zbierať aj bioodpad z domov? – mesto Svidník podalo ešte v roku 2019 žiadosť o NFP na nákup kompostérov, zatiaľ túto výzvu ministerstvo nevyhodnotilo. Musíme ešte pár týždňov počkať, hoci sa nám to nepáči. Po oznámení výsledku sa budeme vedieť rozhodnúť aký postup zvoliť.
Chystajú sa nejaké podujatia? - uvidíme, čo nám rok prinesie, ale ak to bude možné, radi by sme sa pustili do obľúbeného Leta v meste, ktoré začína Dňami mesta Svidník a končí Dukelským behom mieru.
Aký očakávate rok pani primátorka? - ten predošlý bol veľmi ťažký a dúfam, že tento rok bude o splnených rozbehnutých akciách, máme množstvo otvorených investícií. Pozerám sa optimisticky - výhľadovo do roka 2021 bude to boj, ale verím, že to všetko zvládneme.
Mesto Svidník
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.