KARANTÉNA BUDE OD 17. FEBRUÁRA POVINNÁ PO PRÍCHODE NA SLOVENSKO Z AKEJKOĽVEK KRAJINY, PENDLERI BUDÚ MAŤ VÝNIMKU

Od stredy 17. februára 2021 od 6. hodiny sa mení režim na hraniciach pri vstupe na územie Slovenskej republiky. Každý prichádzajúci je povinný nastúpiť do 14-dňovej karantény. Najskôr na ôsmy deň môže absolvovať PCR test. Ak bude negatívny, možno karanténu ukončiť. Výnimky budú mať pendleri zo susedných i vzdialenejších európskych krajín a ďalšie skupiny osôb.

Režim na hraniciach sa sprísňuje v súvislosti s novými mutáciami vírusu SARS-CoV-2. Mutácie viedli k zhoršovaniu epidemiologickej situácie. Ide o krok, ktorý má tlmiť počet ochorení, hospitalizácií a úmrtí.

Karanténne povinnosti

Ruší sa zoznam menej rizikových krajín a možnosť prekročenia hraníc so 72-hodinovým RT-PCR testom. Osoby, ktoré v posledných 14- tich dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska:

• sú povinné nastúpiť do izolácie,

• najskôr na 8. deň izolácie môžu absolvovať RT-PCR test

• v prípade negatívneho výsledku testu sa izolácia končí,

• ak test nepodstúpia a izoláciu absolvujú bez príznakov, tá sa skončí po 14-tich dňoch.

Osoby, ktoré v posledných 14- tich dňoch navštívili iné ako vyššie uvedené krajiny:

• sú povinné nastúpiť do izolácie,

• izoláciu nemôžu ukončiť bez testovania RT-PCR testom,

• test možno absolvovať najskôr na 8. deň izolácie.

Deti do 10 rokov musia byť otestované, iba ak tak rozhodne ošetrujúci lekár, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti. Pre všetkých platí povinnosť informovať o izolácii svojho ošetrujúceho lekára. Ak ošetrujúceho lekára na Slovensku nemajú, treba informovať miestne príslušného lekára samosprávneho kraja.

Registračné povinnosti

• povinnosť registrácie na http://korona.gov.sk/ehranica najneskôr bezprostredne po vstupe na územie SR,

• pri príchode letecky je potrebné vyplniť aj elektronický formulár na https://www.mindop.sk/covid/.

Výnimky z karantény

Zostávajú výnimky napríklad pre pendlerov do susedných štátoch, študentov, osoby starajúce sa o blízkych, osoby obhospodarujúce pozemky, pre kultúrnu oblasť, spravodajsko-

-mediálnu produkciu a podobne. Pri vstupe bude potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu nie starším ako 7 dní /dosiaľ 14 dní/. Pribudla kategória pre vymedzený okruh športovcov v tréningovom procese alebo účasti na profesionálnych súťažiach s podporným stanoviskom MŠVVŠSR, ktorí budú musieť mať pri vstupe na územie SR negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.

Pendleri zo vzdialenejších krajín EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Veľkej Británie, osoby ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a osoby, ktoré boli zaočkované aj druhou dávkou vakcíny pred viac ako 14-timi dňami:

• pri vstupe na územie SR sa musia preukázať antigénovým alebo RT-PCR testom nie starším ako 48 hodín,

• najneskôr pri vstupe na územie SR sa musia zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica

• musia sa sa podrobiť izolácii, ktorá končí negatívnym výsledkom RT-PCR testu – test však môžu podstúpiť aj okamžite vo vlastnej réžii po vstupe na územie SR. Ak okamžitý test neabsolvujú, po registrácii nastúpia do izolácie (RT-PCR test najskôr na 8. deň, ak je negatívny, izolácia sa končí; bez testovania trvá bezpríznaková izolácia 14 dní).

Výnimky z izolácie a preukazovania sa negatívnym testom budú platiť napríklad pre posádky nákladnej dopravy, záchranárov, pohrebné služby, zástupcov kritickej infraštruktúry , osoby, ktoré potrebujú liečbu či diagnostiku a podobne.

Aktuálne pravidlá po príchode zo zahraničia platné od 8. februára Pri príchode z európskych krajín sa izolácii môžete vyhnúť predložením negatívneho testu

Osoby, ktoré v ostatných 14- tich dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko, a nepreukážu sa negatívnym RT-PCR testom vykonaným mimo územia SR nie starším ako 72 hodín /v prípade ČR a Rakúska môže ísť aj o negatívny antigénový test nie starší ako 72 hodín/, musia ísť do domácej izolácie. Osoba bude najskôr na ôsmy deň testovaná, v prípade obdržania negatívneho výsledku testu sa izolácia končí. Ak sa osoba testovania nezúčastnila a má bezpríznakový priebeh izolácie, izolácia jej končí po 14 dňoch.

Deti do 10 rokov nemusia byť otestované, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.

Po príchode z ostatných krajín ste povinní nastúpiť do izolácie

Osoby, ktoré v ostatných 14-tich dňoch navštívili iné ako vyššie uvedené krajiny, musia ísť do domácej izolácie a najskôr na ôsmy deň podstúpiť testovanie RT-PCR metódou. Izoláciu ukončujú iba obdržaním negatívneho výsledku testu. Nie je možné ju ukončiť bez testovania a ani jej predísť predložením negatívneho výsledku testu na COVID-19.

Deti do 10 rokov ani v tomto prípade nemusia byť otestované, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.

Vo všetkých prípadoch sa osoby prichádzajúce na Slovensko musia najneskôr bezprostredne pri vstupe na Slovensko zaregistrovať na webe http:// korona.gov.sk/ehranica. Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR, MV SR,

TASR, google.com

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.