NOVÁ NEMOCNICA DOSTALA NÁZOV – NEMOCNICA ARM. GEN. L. SVOBODU

Život obyvateľov Svidníka bol aj po jeho definitívnom oslobodení nesmierne ťažký. V tomto čase bola v našom kraji vysoká chorobnosť na tuberkulózu, a preto bol vďaka medzinárodnej organizácii UNRRA postavený v areáli nemocnice pavilón na liečbu tuberkulózy. Pavilón bol dokončený v roku 1951.

Nakoľko však v Prešovskom kraji nebolo odborníkov na liečbu tejto choroby (okrem jedného v Prešove a jedného v Humennom) bol pavilón využitý na zriadenie štyroch oddelení nemocnice – interného, chirurgického, detského a pôrodnice. Bolo to núdzové zariadenie, ako príklad – detské oddelenie pozostávalo z jednej izby na internom oddelení.

Spomína na prvé začiatky svojej práce vo Svidníku MUDr. Vasiľ Gmiterko. Prišiel som do Svidníka v roku 1952. Práca v ambulancii bola vtedy oveľa ťažšia ako je dnes. Spolu s doktorom Pribulom sme prijímali do 120 pacientov denne. Zdravotná technika a zariadenie boli veľmi primitívne. Neboli ambulancie: zubná, kožná, ortopédia a neurológia. Robili sme aj preventívne očkovanie nehľadiac na to, že sme nemali detského lekára, úmrtnosť detí v našom okrese v rámci vtedajšieho Prešovského kraja nebola najhoršia. Zriadením OÚNZ vo Svidníku roku 1968 sa aj pre zdravotníctvo otvorili nové perspektívy rozvoja. Po osobnom angažovaní sa prezidenta ČSSR L. Svobodu schválili projektovú dokumentáciu na dostavbu nemocnice s poliklinikou.

Výstavba sa začala 1. júla 1973. V novembri 1981 bola odovzdaná do užívania lôžková časť, ktorá dostala názov Nemocnica arm. gen. L. Svobodu. Tu pod historickou Duklou, kde sa ťažko rodila sloboda, teraz šťastne a slobodne žijú a pracujú obyvatelia tohto slobodného kraja, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou našej prekrásnej a milovanej vlasti – Slovenskej republiky.

Milan Maguľák

Predseda ZO SZPB Svidník

Foto: archív Odbojár

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.