MESTSKÁ POLÍCIA UPOZORŇUJE

Mestská polícia vo Svidníku upozorňuje občanov mesta Svidník na rešpektovanie dopravných značení v meste Svidník a dodržiavaní pravidiel v cestnej premávke. Z dôvodu zimnej údržby žiadame hlavne majiteľov motorových vozidiel bývajúcich v rodinných domoch na sídliskách IBV, aby parkovali vozidla v dvoroch rodinných domov a nenechávali stať vozidla na ceste resp. na chodníku. Znemožňujete tým zimnú údržbu.

Takýmto parkovaním porušujete dopravné predpisy podľa §23 čl. 1 a §25 čl. 1 zákona 8/2009Z. z. o cestnej premávke a tým sa dopúšťate priestupku podľa §22 Zákona 372/1990Zb. o priestupkoch.

Zároveň žiadame vlastníkov nehnuteľností, aby vzhľadom na poveternostné podmienky sledovali stav svojich budov resp. prevádzok či nedochádza k previsu snehu, alebo vzniku cencúľov na rínach striech hlavne na budovách pod ktorými prechádzajú chodníky. Chceme tak predísť náhodnému ublíženiu na zdraví pri páde väčšieho množstva snehu resp. cencúľov. Vlastník budovy je povinný svojpomocne odstrániť takéto potencionálne nebezpečenstvo. Vo výnimočných prípadoch je potrebné vyznačiť a ohradiť takýto priestor.

Ing. Jaroslav Antoník,

náčelník MsP

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.