Svidnícke letisko bude partnerom v medzinárodnom projekte

V piatok 12. februára podpísala primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová  spolu s riaditeľom  Regionálnej Inovačnej Agentúry v Košiciach Vladimírom Chlebom a rektorom Technickej univerzity v Košiciach Stanislavom Kmeťom memorandum o spolupráci na medzinárodnom projekte. 

Projekt „Carpathian Small Aviation„ bol schválený na obdobie v rámci programu HUSKROUA – ide o projekt štyroch letísk – letiska v Nyiregyhaze v Maďarsku, letiska v Satu Mare v Rumunsku, letiska v ukrajinskom Užhorode a letiska vo Svidníku. Hodnota projektu je takmer 148.000 EUR a trvanie projektu 24 mesiacov.

Letisko Svidník má v regióne východného Slovenska významné postavenie. Patrí medzi štyri regionálne vnútroštátne letiská východného Slovenska, pričom je jediné, ktoré má spevnenú asfaltovú vzletovú a pristávaciu dráhu s väčšou dĺžkou a šírkou ako je bežné v tejto triede letísk na Slovensku.

Vysvetľuje primátorka Svidníka Marcela Ivančová: "Hlavným cieľom projektu je zviditeľniť turistické, obchodné, vzdelávacie a investičné možnosti jednotlivých regiónov, vytvoriť marketingové aktivity, ktoré budú prezentovať regióny v celej EÚ aj vo všetkých zúčastnených krajinách. Výstupmi projektu budú spoločné aktivity – výcvik pilotov, prezentácia letiska a celého regiónu, propagačné materiály a v neposlednom rade poplatky za využívanie letiska. Potenciál tohto projektu je však v možnostiach ďalších projektov, ktoré budú smerované na dobudovanie infraštruktúry letísk, čo je pre letisko vo Svidníku veľmi dôležité".

Svidnícke letisko má štatút verejného vnútroštátneho letiska, je využívané najmä na športové a rekreačné lietanie. Letisko Svidník spolupracuje s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach pri výcviku pilotov.  Ako jediné z malých verejných letísk na Slovensku disponuje asfaltovou dráhou s rozmermi 1200x30m, dlhšiu dráhu má len letisko v Žiline. Primátorka Ivanočová: "Verím, že aj tento projekt prispeje k jeho ďalšiemu rozvoju".

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.