Svidník bol pozvaný do diskusie Úradom splnomocnenca vlády SR. SAMOSPRÁVA PRE VŠETKÝCH / MESTÁ PRE VŠETKÝCH

Samospráva je priestor, v ktorom žijú ľudia rôznej etnicity, religiozity, sociálneho statusu, samozrejme aj veku či zdravotného stavu. Ak má byť samospráva miestom, v ktorom sa žije dobre naozaj všetkým obyvateľom, je nevyhnutné, aby obce/mestá reagovali na potreby všetkých skupín. 

Padnú dôležité otázky: Ako nastaviť proces, ktorý zapojí znevýhodnených občanov a zástupcov menšín? Ako vytvoriť spoluprácu medzi mestom a zástupcami rôznych skupín obyvateľov? Aké sú kľúčové pravidlá zapájania zraniteľných skupín na lokálnej úrovni?

Prezentujú:

• Marcela Ivancova / primátorka mesta Svidník

• Kristína Tchirová / mesto Svidník

• Elena G. Kriglerova / Centrum pre výskum etnicity a kultúry

• Alena Holka ChudzikChudzik / Centrum pre výskum etnicity a kultúry

• Jana Kadlečíková / Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Podujatie moderuje: Barbara Gindlova 

PROGRAM:

09:00 - 10:00

Prezentácia participatívneho procesu tvorby Stratégie inklúzie znevýhodnených skupín vo Svidníku, spojená s diskusiou o dizajnovaní procesu, aktéroch, metódach a prínosov participácie (Elena G. Kriglerova, Marcela Ivancova,Kristína Tchirová)

10:00 - 10:20

Priestor na otázky (slido / zoom chat)

10:20 - 11:00

Príklady z praxe

11:00 - 11:20

Prestávka s možnosťou diskusie v skupinách

11:20 - 12:30

Metodika zapájania zraniteľných skupín na lokálnej úrovni - čo môžete na svojom úrade urobiť hneď? Jednoduché riešenia v praxi, alebo ako pracovať s metodikou zapájania zraniteľných skupín ? (webinár s Alena Holka Chudzik a Jana Kadlečíková

Inštitút SGI

INŠTITÚT PRE DOBRE SPRAVOVANÚ SPOLOČNOSŤ

Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS): Ako zmapovať miestne potreby sociálnych služieb a porovnať ich s miestnymi zdrojmi? Pilotne testovaný program na mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, realizovaný v spolupráci s

Ústav verejnej politiky FSEV UK

/ Prezentuje: Veronika Pracharova / Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

KDE SA MÔŽETE ZAREGISTROVAŤ?

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSehzHftZfL.../viewform...

#participovaťnásbaví

#naobčanochzáleží

#samosprávasamospráve

#npparti #usvros #ogp

Participácia - ÚSV ROS

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.