Valentínska bohoslužba z Giraltoviec vyvolala polemiku medzi divákmi Prekvapil ich nadlimitný počet účinkujúcich.

RTVS odvysielala na Valentína evanjelickú bohoslužbu z Giraltoviec. Väčšina veriacich sa tešila, že si ju môžu pozrieť aspoň v pohodlí domova prostredníctvom vysielania. Našli sa však aj diváci, ktorí na televíziu spustili vlnu kritiky. Dôvod? Prekvapil ich vyšší počet účinkujúcich.

V nedeľu pred začatím pôstneho obdobia na záver Národného týž­dňa manželstva sa v evanjelickom kostole v Giraltovciach odvysielala bohoslužba naživo. Podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) je možné konanie bohoslužieb za účasti 6 osôb, samozrejme v rúškach a s dodržiavaním dvojmetrovej vzdialenosti. Okrem cirkevných predstaviteľov a členov speváckeho zboru aj televízneho štábu sa verejnej akcie zúčastnili aj veriaci. RTVS i novinárov kontaktovali niektorí diváci, ktorých zarazilo, koľko účinkujúcich bolo v kostole. Prekvapilo ich tiež, že sú blízko seba a rozostupy nie sú dodržané. Na vysielanie však dostali organizátori výnimku. Povolenie prísť dostalo viac ľudí s negatívnym testom, išlo o manželské páry, ktoré si obnovovali manželské sľuby.

 

MANŽELSKÉ PÁRY Z EVANJELICKEJ FARNOSTI V GIRALTOVCIACH MALI NA VALENTÍNA „ZELENÚ“

Podľa vyjadrenia RTVS Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku v tomto prípade požiadal RÚVZ vo Svidníku o výnimku na uskutočnenie hromadného podujatia. A ako informovali médiá, pred začiatkom boli všetci zhromaždení otestovaní a dodržali všetky hygienické opatrenia na zabezpečenie maximálnej ochrany pred šírením koronavírusu. Povinnosť ohlásiť cirkevné podujatie kvôli veľkosti televízneho štábu RTVS a počtu účinkujúcich na RÚVZ Svidník si predstavitelia Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV splnili. K oznamovacej povinnosti došlo dvakrát. „Po prvom oznámení sme dostali odpoveď, že žiadosť organizátora akceptujú, ale kvôli meniacej sa pandemickej situácii a nastaveniam COVID automatu je potrebné o podmienkach organizovania hromadného podujatia informovať v týždni, kedy sa podujatie koná, a to od 8. do 14. februára 2021 (najneskôr 48-hodín pred podujatím),“ informoval biskup VD ECAV na Slovensku Peter Mihoč. V týždni, kedy sa mali bohoslužby konať, tajomník Marek Cingeľ z VD znovu kontaktoval hygienu. Na základe vyhlášky im odporučili oficiálne oznámiť akciu ako hromadné podujatie najneskôr 48-hodín pred začiatkom a informovali o potrebe pretestovania všetkých prítomných najneskôr 12 hodín pred začatím akcie. Organizátori im podujatia listom štyri dni pred zhromaždením oznámili RÚVZ Svidník konanie hromadného podujatia s presným počtom účinkujúcich aj RTVS štábu. „Nakoľko podľa COVID mapy je okres Svidník v ružovom pásme, bola žiadosť schválená s podmienkou, že sa všetci účinkujúci pred podujatím preukážu negatívnym antigénovým alebo PCR testom,“ povedal Mihoč.

 

POVOLENIA VYBAVILI, PRÍSNE NARIADENIA DODRŽALI

Podľa  biskupa Východného dištriktu ECAV a organizátora teda prebiehali bohoslužby len za účasti účinkujúcich a otestovaných členov programového tímu. Po organizačnej stránke si vraj splnili všetky oznamovacie aj hygienické povinnosti platné v SR a vydané RÚVZ Svidník. Svojím vyjadrením vyvrátil všetky nepodložené informácie o účasti verejnosti na Službách Božích. „V sobotu popoludní (13.2.2021) sa s organizačnou pomocou mesta Giraltovce uskutočnilo testovanie všetkých účinkujúcich za prísnych hygienických opatrení. Na televíznom prenose mali platný negatívny test, ktorým sa vedia preukázať. Zo strany organizátora bohoslužieb boli týmto splnené všetky požiadavky RÚVZ Svidník. Počas sobotňajších (13. 2. 2021) aj nedeľných Služieb Božích (14. 2. 2021) bol bohoslužobný priestor pre verejnosť uzavretý. Všetci prítomní v chráme boli účinkujúci v programe,“ vyjadril sa Peter Mihoč. Skutočnosť, že do programu boli zapojené otestované manželské páry, sa podľa jeho slov opierala o povolenie RÚVZ Svidník na základe výnimky a podmienok pre konanie hromadných podujatí. Som vďačný za službu všetkých účinkujúcich aj celého štábu RTVS, naším úmyslom nebolo pohoršovať, ani provokovať, pri príprave sme postupovali so všetkou zodpovednosťou pred Bohom aj s ohľadom na súčasné pandemické opatrenia,“ dodáva. Aj svidnícka hygiena v médiách potvrdila, že živé vysielanie bohoslužieb bolo povolené a zúčastnia sa ho účinkujúci vrátane štábu. (mc)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.