Začalo sa obdobie pôstu, kňazi vyzvali vládu k „otvoreniu“ kostolov

Popolcovú streda, ktorou začína pre kresťanov štyridsaťdňová pôstna doba, slávime v siedmom týždni pred Veľkou nocou. Tento rok pripadla na 17. februára, tri dni po Valentínovi. Omše môžeme sledovať len z internetu či televízie vo svojich príbytkoch. Aj kňazi už strácajú trpezlivosť, dôležitosť otvorenia kostolov vyjadrili premiérovi listom.

„Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie, nedeľa bola prvou pôstnou nedeľou. Krížové cesty v piatok a nedeľu si vykonáme doma v rámci domáceho rodinného spoločenstva,“ prihovárajú sa rímskokatolícki kňazi veriacim vo Svidníku. „Začal nám 40-dňový pôst. Odporúčam aby ste sa počas pôstu doma modlili krížovú cestu,“ odporúča aj duchovný otec Daniel z Giraltoviec. Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na svojom 98. plenárnom zasadnutí pripravili spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia. „Obdobie Veľkého Pôstu začína spôsobom, na ktorý nie sme zvyknutí. Kvôli pandémii sa s vami nemôžeme stretnúť v chrámoch, kam ste zvyčajne prichádzali prijať znak popola, ako rozhodnutie konať pokánie a obrátiť sa od hriechov,“ vyjadrili sa biskupi. Aj keď popolec fyzicky nebolo možné udeliť, veriacich chceli povzbudiť slovami. „Zodpovedne chráňte svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Neochabujte však ani v duchovnom úsilí. Veľký Pôst je príležitosťou obnovy, zanechania hriechu a získavania milostí. Robíme, čo je v našich silách, aby sa prijímanie sviatostí stalo znovu dostupným.“

KATOLÍCKI BISKUPI: „Znášame opatrenia, zakazovať vysluhovanie sviatostí je však neúnosné.“

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou zároveň schválili zaslanie listu predsedovi Vlády SR a jej členom. „Sme ochotní zniesť obmedzenia: avšak úplný, dlhodobý a celoplošný zákaz verejných bohoslužieb ako aj praktické znemožnenie vysluhovania sviatostí je neúnosné. Vedení čoraz naliehavejšími prosbami našich veriacich, Vás aj my žiadame, aby ste našli iný, primeraný spôsob nastavenia opatrení vo vzťahu k duchovným potrebám,“ uvádzajú v ňom. Bohoslužby podľa slov biskupov nemožno vnímať len v optike „verejných zhromaždení“; uplatňuje sa na nich základné ľudské právo vyplývajúce z náboženskej slobody. „Veriaci majú pocit, že ich Cirkev v ťažkom čase opustila. Opatrenia nám však prakticky zväzujú ruky a znemožňujú pôsobenie. Nejde len o hromadné podujatia, ale aj o individuálnu pastoračnú službu. Pritom okolité krajiny tak tvrdé reštrikcie cirkvám nezaviedli. Mrzí nás, keď na niektorom mieste ľudia stratili trpezlivosť a prekročili pravidlá, hoci na ne stále upozorňujeme. Máme vytrvalú ochotu spolupracovať na zápase s pandémiou. Prosíme Vás však o pochopenie našej situácie,“ adresujú vláde s vierou, že sa podarí zmierniť opatrenia.

NAŠI KŇAZI pomáhajú pacientom s koronavírusom

Desiatky kňazov v posledných týždňoch nastúpili ako dobrovoľníci do nemocníc, iniciatíva prišla v našom kraji. Kňažské sutany tak „vymenili“ za ochranné odevy. Sú tam, kde ich najviac potrebujú. Chorým a bezbranným, nielen v nemocniciach, slúžia i kňazi v našom okrese, v našich mestách a obciach. „Tým, že oddelenia sú uzatvorené a mnohí príbuzní nemajú prístup, prítomní dobrovoľníci kňazi mnoho ráz nahrádzajú aj tú spoločenskú a ľudskú stránku najmä pri starších pacientoch,“ uviedol farár Veľkej Lodiny Dalibor Ondrej, ktorý koordinuje prešovskú  skupinu. Hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara ozrejmil, že kňazi vysluhujú sviatosti pacientom, ale na požiadanie aj zdravotníkom, ak o ne prejavia záujem. „Sú k dispozícii veriacim, ktorí požiadajú o duchovnú službu, či už svätú spoveď, sväté prijímanie, pomazanie nemocných alebo aj duchovný rozhovor,“ priblížil. Vo svidníckej nemocnici od začiatku slúžia rímskokatolícku duchovní   kňaz Andrej Spišák pôsobiaci vo farnosti Breznica, Miloš Jalčák z farnosti Svidník a Dominik Adamčík zo Stropkova. „V Nemocnici Svet zdravia Svidník začali od 12. januára pomáhať traja kňazi Košickej arcidiecézy. Vypomáhajú priamo pri lôžkach pacientov. Pôsobia na oddelení vnútorného lekárska a pomáhajú aj pri administratíve v rámci mobilného odberového miesta,“ prezradila komunikačná špecialistka pre ProCare a Svet zdravia Jana Fedáková. Pacienti svidníckej nemocnice to veľmi privítali a tešia sa z ich pomoci. „Už len samotnú prítomnosť kňazov oceňujú, najmä pre duchovný rozhovor. Za túto službu v nemocnici im patrí veľký obdiv a srdečná vďaka. Túto službu pre nemocnicu by mali kňazi vykonávať do skončenia lockdownu vyhláseného rozhodnutím vlády SR,“ informovala. Dobrovoľníkov - kňazov môžete stretnúť pri vstupe do nemocníc, kde  merajú telesnú teplotu, vykonávajú administratívne úkony, pomáhajú v skladoch so zdravotníckym materiálom. (mc)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.