Hora Zvir v Litmanovej ponúka 40 dňovú prípravu na Paschu

Pútnické centrum na hore Zvir v Litmanovej v tomto veľkopôstnom období pozýva k 40. dňovému putovaniu s Nepoškvrnenou Čistotou. Toto spoločné putovanie sa bude konať skrze modlitby, pôst a sebazápor. Prostredníctvom TV logos, od 15. februára tohto roku sa záujemcovia môžu ešte intenzívnejšie zúčastniť modlitieb na hore Zvir.

Pútnické miesto ponúka spoločnú modlitbu - svätého ruženca, svätej liturgie, Eucharistickej adorácie, tretej a deviatej hodinky, veľkopôstneho molebenu, krížovej cesty a božskej služby vopred posvätených darov. Centrum pozýva, aby sme sa stali tým, čím máme byť jeden pre druhého – darom. Ako na to? Zapojiť sa môžete prostredníctvom e-mailu horazvir@gmail.com do „reťaze“ nepretržitého pôstu, modlitby a obety počas nadchádzajúcich 40 dní. Môžete si vybrať deň, alebo aj dva dni v týždni, kedy sa budete môcť postiť o chlebe a vode a zároveň sa pomodliť buď to modlitbu svätého ruženca, krížovej cesty, či kajúcej pobožnosti.

Ak si napríklad vyberiete štvrtok ako svoj pôstny deň, bude to pre vás znamenať, že sa zaväzujete postiť a modliť sa každý štvrtok počas trvania veľkého pôstu. Teda v období od 15.februára do 1. apríla 2021.

TK KBS,

Foto: Radovan Pavlik

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.