TRÉNING PAMÄTI PRE SENIOROV

Poznávacie funkcie (pamäť, myslenie, reč) sú pri demencii ohrozené, musíme ich preto udržiavať ustavične aktívne.   

Môžeme tak urobiť tým, že sa začneme učiť nový cudzí jazyk, naučíme sa lúštiť sudoku alebo novú báseň. Toto všetko sú aktivity, ktoré sú pre seniorov mentálne stimulujúce.

KOGNITÍVNY TRÉNING

Kognitívny tréning je tréning pamäti a iných poznávacích (kognitívnych) funkcií.
Ide o mentálne stimulujúcu aktivitu, ktorá umožňuje posilňovať poznávacie funkcie nad rámec bežných každodenných činností. Sú to špeciálne zacielené aktivity, ktoré podporujú udržiavanie alebo rozvoj kognitívnych funkcií (ako je pamäť, pozornosť, myslenie, plánovanie, organizovanie, úsudok, schopnosť riešiť problémy, porozumieť a používať reč, vyjadrovať sa).

Cieľ kognitívneho tréningu je aktivizácia kognitívnych schopností pacienta astimulácia rôznych oblastí mozgu. 

AKO FUNGUJE KOGNITÍVNY TRÉNING?

Cvičenia zapájajú do aktivít tie časti mozgu, ktoré pri bežných rutinných činnostiach nie sú využívané na požadovanej úrovni. Udržiavajú tak celý mozog aj jeho časti v stavoch vysokej výkonnosti a sú prevenciou úbytku pamäťových zručnosti pri procesoch starnutia aj pri chorobách a iných negatívnych javoch.

PRE KOHO JE URČENÝ TRÉNING POZNÁVACÍCH FUNKCIÍ?

    aktívni seniori, ktorí pociťujú len bežné problémy s pamäťou a chceli by si ju zlepšiť a tráviť svoj čas zmysluplnou aktivitou; seniori s miernou poruchou poznávania, ktorí môžu svojou aktivitou zlepšiť svoj stav alebo spomaliť proces zhoršovania do demencie; seniori s demenciou, ktorým kognitívny tréning pomôže spomaliť zhoršovanie ich stavu a udržať ich poznávacie funkcie dlhšie na dobrej úrovni.

VÝZNAM KOGNITÍVNEHO TRÉNINGU

    zlepšenie poznávacích funkcií; oddialenie prejavov poškodenia poznávacích funkcií; spomalenie zhoršovania poznávacích funkcií.

AKO ČASTO ROBIŤ KOGNITÍVNY TRÉNING?

Závisí od zdravotného stavu pacienta. Vhodné je robiť ich pravidelne.

Zdroj: procare.sk

 

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.