NAJMENEJ ROZVINUTÉ OKRESY: OKRES SVIDNÍK UKONČIL AKČNÝ PLÁN KONCOM ROKA 2020, NÁHRADOU MÁ BYŤ PLÁN ŠPECIFICKÝCH OPERÁCIÍ

Pracovné stretnutie s predstaviteľmi Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) a prednostami piatich okresných úradov PSK sa konalo uplynulú stredu, 24. februára. Hlavnou témou boli zmeny, ktoré sa pod gesciou MIRRI plánujú v najbližšom čase zaviesť v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov.

Nakoľko sa počas tohto roka končí platnosť Akčných plánov rozvoja v 4 okresoch PSK, konkrétne v okresoch Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, ku ktorým sa na základe vývoja miery nezamestnanosti pridá jeden nový najmenej rozvinutý okres - Stará Ľubovňa. Predmetom rokovania boli najmä podrobnosti ohľadom nastavenia a realizácie procesov a metodických postupov pri podpore najmenej rozvinutých okresov na území PSK v ďalšom období.

„Keďže Okres Svidník ukončil Akčný plán koncom roka 2020 aj z tohto dôvodu bolo prostredníctvom MIRRI zvolané pracovné stretnutie so zástupcami končiacich NRO okresov (+ Starej Ľubovne, ako ste spomínali). Cieľom stretnutia bolo jednotlivým prednostom okresov a zamestnancom PSK priblížiť stratégiu ďalšieho fungovania prísunu štátnej podpory pre najmenej rozvinuté okresy,“ spresnil prednosta OÚ Svidník Michal Iľkanin a dodal:

„Zároveň nám boli predstavené zmeny, ktoré sa pripravujú. Jednou z noviniek má byť vznik najmenej rozvinutého územia/území v danom okrese, ktoré sa pomenujú a vytýčia, aby sa presne vedelo, kde sú priority okresu. Akčný plán ako taký už nebude v platnosti. Ten platil do roku 2020 a náhradou mu má byť Plán špecifických operácií, ktorý bude v sebe zahŕňať oblasti, ktoré je nutné podporovať v danom okrese,“ povedal prednosta s tým, že čo sa metodických postupov pre realizáciu samotných výziev týka, tie sú ešte stále v štádiu kreovania.

„Realizácia najbližších výziev by podľa ministerstva mohla začať už v treťom kvartáli tohto roka. Bližšiu predstavu ministerstva Vám dokážem analyzovať, keď bude hotový zákon,“ uzavrel.

-fec-

Zdroj: https://www.facebook.com/presovskykraj

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.