AKTIVAČNÝ PRACOVNÍCI POČAS ZIMNEJ ÚDRŽBY

V zimnom období je obzvlášť náročné udržať čistotu a bezpečnosť ulíc. V posledných dňoch sme zažili nápor na zimnú údržbu a okrem stabilných pracovníkov Technických služieb boli veľmi užitoční aj pracovníci na Malých obecných službách a Aktivační pracovníci.

V čase kovidu, kedy zo dňa na deň môže vypadnúť pracovník, kedy sa nedá robiť vo väčších skupinách, je veľmi náročné pracovať a byť flexibilne na viacerých kritických miestach. Manažérsky to vynikajúco zvláda riadiaca pracovníka Eva Vasilková, za čo jej ďakujeme.

Pracovníci v uliciach boli počas snežných pohotovostí mimoriadne potrební, pretože pracovník s lopatou v ruke je častokrát nenahraditeľný. V miestach, kde sa technika nedostane, v úzkych uličkách alebo na chodníkoch, kde autá zasahujú hlboko do chodníka je čistenie ručne nevyhnutné. Pracovníci sú rozdelení po troch na úseky v meste a všetci sa pred nástupom preukazujú negatívnym výsledkom testu. V súčasnosti je v teréne približne 30 ľudí, ktorí sú rozmiestnení po celom meste, tak aby bol prechod po meste bezpečný. Ďakujeme za pomoc technickým službám v náročnom období zimnej údržby a ďakujeme aj za celoročný prínos.

Mesto Svidník.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.