Sociálny podnik pred spustením

Zámer mesta Svidník na vytvorenie sociálneho podniku  sa v týchto dňoch premieňa na realitu. Sociálny podnik mesta Svidník získal štatút 27. 1. 2021, od tohto momentu sa začína proces potrebný  k spusteniu samotnej činnosti.

Primátorka Svidníka Marcela Ivančová: „Predmetom činnosti Sociálneho podniku bude spočiatku najmä stavebná činnosť, ktorá súvisí so zveľadením mestského majetku, jeho údržby a v menších prácach, o ktoré nemajú vo všeobecnosti záujem väčšie stavebné firmy. Postupne bude táto činnosť rozšírená o výrobu palivových brikiet, tak aby sa tieto dve hlavné činnosti vzájomne dopĺňali. V súčasnosti sa pracuje na technickom a organizačnom zabezpečení oboch hlavných činností“. 

Sociálny podnik okrem zvyšovania zamestnanosti má najmä podporiť zamestnať sociálne znevýhodnené skupín. V krátkom čase budú zverejnené podmienky pre uchádzačov o zamestnanie v sociálnom podniku. V prvej fáze činnosti podniku predpokladáme prijať štyroch zamestnancov, s postupom činností sa tento počet bude zvyšovať. Zázemím pre sociálny podnik sú mestské priestory na Stropkovskej ulici.

V najbližších týždňoch bude prebiehať  zabezpečenie priestorov, zabezpečenie pracovných nástrojov, prijímanie zamestnancov a s tým spojená administratíva,  ale aj manažovanie prvých pracovných činností. Koordináciou  a riadením všetkých procesov, ktoré súvisia so spustením činnosti Sociálneho podniku mesta Svidník bol poverený zástupca primátorky mesta Svidník Michal Goriščák.

Financovanie Sociálneho podniku bolo podporené Regionálnym príspevkom z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 56 tisíc eur so spoluúčasťou mesta 14 tisíc eur. Na preklenutie počiatočných výdavkov si Sociálny podnik mesta Svidník zobral aj návratnú finančnú výpomoc vo výške 15 tisíc eur, ktorú schválilo mestského zastupiteľstvo.

S pozdravom

Kristína Tchirová

PR manager mesta Svidník

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.