Jarné školy – vydarený pokus

Jarné školy vo Svidníku využilo 181 žiakov troch základných mestský škôl v týždni od 22. do 26. februára. Školy spolu s Centrom voľného času vytvorili úžasné prostredie vo svojich priestoroch, ktoré sú vo väčšine plné učenia, teraz boli plné zábavy a logických hier. Školy mohli navštíviť žiaci všetkých ročníkov aj tí, ktorí doteraz boli len na dištančnej forme, čiže žiaci I. aj II. stupňa.

Riaditeľka ZŠ Komenského Helena Lacová: „V našej škole sme mali 92 žiakov. Vytvorili sme aj priestor na realizáciu takých vyučovacích predmetov, ktoré sa vzhľadom na ich charakter nedali realizovať dištančnou formou.  Využívali sme projektové vyučovanie, problémové úlohy, čitateľské kluby alebo matematické dielne. Taktiež sme zaradili ranné kruhy a rôzne hry podporujúce socializáciu žiakov. Súčasťou boli aj vychádzky do blízkeho okolia, pohybové aktivity, relaxačné a pokojné hry detí v popoludňajších hodinách v ŠKD. Deti tvorili, maľovali, relaxovali na koberci, hrali obľúbené spoločenské, kartové,  konštrukčné, stavebnicové a loptové hry“. 

ZŠ Karpatská navštevovalo tento týždeň 32 žiakov, ktorí sa venovali precvičovaniu a opakovaniu učiva hlavne v predmetoch slovenský jazyk a matematika. Riaditeľ Marián Vitko: " Najčastejšími aktivitami boli spoločenské hry, vytváranie stavieb z Lega, kresba a vystrihovanie, ručné práce (háčkovanie, pletenie), pečenie mafín, varenie bylinkových čajov a aktivity v spolupráci s CVČ".

Jarnú školu na ZŠ 8. mája v priebehu celého týždňa absolvovalo 57 žiakov. Väčšinou to boli žiaci II. stupňa z končiacich ročníkov. Riaditeľka Jarmila Petnuchová: "Atmosféra bola veľmi príjemná, decká si vychutnávali pobyt v škole, prítomnosť svojich spolužiakov a verím, že aj vyučujúcich. Aktivity boli voľnejšie, zamerané predovšetkým na upevňovanie prebratého učiva“.

Jarné školy sa organizovali na báze dobrovoľnosti, ale záujem potvrdil, že sú žiadané. Zámerom jarných škôl bolo poskytnúť žiakom základných škôl upevňovať si vedomosti aj počas prázdnin a zároveň udržať dobrý sociálny kontakt.  Škôlky pokračovali a pokračujú ďalej v bežnom prevádzkovom režime.

S pozdravom           

Kristína Tchirová

PR manager mesta Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.