PO TISÍC EUR PRE DVE MATERSKÉ ŠKOLY V MESTE SVIDNÍK

 Materské školy sa zaujímali o podporu zlepšenia vybavenia MŠ v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok v rámci projektu „Múdre hranie“ na MŠVVaŠ SR. 

Svidnícke škôlky získali maximálnu možnú čiastku 1000 eur. Hodnotených bolo celkom 2221 žiadostí, finančné prostriedky vo výške 500 000 eur boli rozdelené medzi 706 žiadateľov, od 100 eur po 1000 eur.

MŠ "Fit a zdravo"

Hlavnou myšlienkou žiadosti o financie pre MŠ gen. Svobodu je zážitkové učenie. Riaditeľka MŠ Anna Kurečková: „Plánujeme nakúpiť kompletnú sadu do triedy telesnej výchovy na rozvoj jemnej a hrubej motoriky a chceme sa zamerať na hudobne expresie. Zakúpime hry na rozvoj reči - súbor magnetických obrázkov zameraných na reprodukciu rozprávky, prírody a slovnej zásoby a doplníme knižnice v triedach knihami od 3 do 6 rokov.“

MŠ "zelená škola"

MŠ na Ul. 8. mája zabezpečí za túto čiastku knihy, hry a pomôcky na rozvíjanie prírodovednej, matematickej gramotnosti, jemnej a hrubej motoriky, ktoré budú deťom voľne prístupné na hranie "na koberci".

Riaditeľka Ľuboslava Binderová: „Pomôcky sa využijú aj na Deň Zeme, kde deťom pripravíme bádateľské aktivity, pokusy, aktivity na triedenie odpadu a na orientáciu v priestore. Plánujeme nakúpiť aj pomôcky a hračky na budovanie ekologického povedomia a informatického myslenia. Zakúpime napr. prírodovednú hru, skladačky zamerané na spoznávanie liečivých rastlín, stromov, zvierat, triedený odpad a programovateľné včely.“ 

Nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek je potrebné realizovať v termíne od 01.03.2021 do 31.05.2021.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.