Bolo to viditeľné voľným okom. Pandémia zdevastovala nielen rozpočet mesta Nový Sonč

 Pandémia COVID-19 významne ovplyvnila rôzne aspekty života obyvateľov Nového Sonča a regiónu. Nielen keď ide o zdravie, ale aj v iných oblastiach života.

 

Pandémia koronavírusu má negatívny dopad na rozpočet mesta Nový Sonč, ale aj na ekonomiku, spoločenský a kultúrny život mesta. Následkami pandémie boli, bohužiaľ, postihnutí aj lokálni podnikatelia.

Len v prvom roku pandémie výpadok príjmov z daňového priznania mesta Nový Sonč bol 3 660 065 zlotých.

- V súvislosti s vypuknutím pandémie COVID-19 v roku 2020 boli rozložené na splátky dane a poplatky, presunutý termín ich splatnosti, znížené sadzby a niektoré aj odpustené v celkovej výške 878 310 zlotých – vraví Mariusz Smoleń, vedúci Odboru sociálnej komunikácie Mestského úradu v Novom Sonči.

Okrem toho v roku 2020 mesto poskytlo zľavy súvisiace s negatívnymi ekonomickými dôsledkami spôsobenými COVID-19 vo výške 585 591 zlotých. Bola to podpora mesta pre podnikateľov, ktorí boli zasiahnutí negatívnymi dopadmi pandémie. Ale nie je to všetko.

 

V roku 2020 z mestského rozpočtu bol vydaný 1 563 323 zlotých na realizáciu rôznych úloh súvisiacich s riešením dôsledkov krízy spôsobenej COVID-19.

- Tieto prostriedky boli určené napr. na lekársku pomoc, lieky, vybavenie a lekárske výrobky, ako aj na laboratórne analýzy – dodáva vedúci. – Táto suma zahŕňala aj náklady na zdravotnú starostlivosť.

 

Z týchto prostriedkov boli zakúpené aj osobné ochranné prostriedky. Tieto financie boli určené aj na podporu prevádzkyschopnosti zdravotníckeho personálu a iných pohotovostných služieb. Peniaze boli využité aj na údržbu sociálnych zariadení budov a objektov a na úhradu prepravy osôb nad šesťdesiat rokov počas pandémie. (SS, fot. IM)

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

Projekt je financovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky prostredníctvom grantu Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom fondu je propagácia nápadov udržateľnej regionálnej spolupráce v Strednej Európe.   

Autor: red
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.