Rezervácie, národné parky a turistické chodníky na juhu Maďarskej nížiny

V našom regióne sa nachádza biosférická rezervácia Kiskunság. Asi 20 km od Kiskunhalasaje je jej časť, ktorá sa tiahne smerom na sever a severovýchod až za Kecskemet – hlavné mesto komitátu. Väčšina Kiskunságu je rovinatá, avšak má veľmi rozmanité špecifiká, čo je charakteristické pre nížinu. Z dôvodu obrábania pôdy, ktoré sa tu kultivovalo stovky rokov, zachované pôvodné prírodne oblasti sa tu vyskytujú ako ostrovy v poľnohospodárskych oblastiach. Sú to soľné stepi, pieskové duny, trasoviská a močiare. Cieľom biosférickej rezervácie je zachovať prírodné hodnoty tejto krajiny takým spôsobom, aby mohla slúžiť aj ako domov pre obyvateľov tejto oblasti.

Územie, ktoré je jadrom rezervácie a ktoré je tiež súčasťou národného parku, je najbohatšie na prírodné hodnoty. Najdôležitejšou úlohou biosférickej rezervácie je ich ochrana, údržba a prezentácia. Vyskytujú sa tu mnohé druhy rastlín a zvierat. Niektoré živočíchy tu chovali ľudia. Územia biosférické rezervácie a národného parku sa do značnej miery navzájom pokrývajú.

Národný park Kiskunság (KNP), ktorý bol založený 1. januára 1975, je druhým v poradí národným parkom v Maďarsku. Súčasťou jej krajiny sú spomienky na mnoho stoviek rokov spolužitia človeka a prírody. Najcennejšie v národnom parku sú soľné stepi a jazerá v údolí Dunaja, pieskové duny medzi Dunajom a Tisou, stepné oblasti, močiare, mŕtve ramená a lužné lesy dolného toku Tisy, pieskové duny a sprašové brehy Dunaja v okoli Baczky. Celá rozloha parku je 50 523 hektárov a jeho riaditeľstvo sídli Kecskemete. Podrobné informácie o národnom parku a biosférickej rezervácii nájdete na stránke KNP: www.knp.hu.

V národnom parku sa tradičnými metódami vyrábajú produkty typické pre región Kiskunság. Je napr. med, výrobky z medu, džemy, kompóty, sirupy a nápoje. Nájdete tu aj rôzne sušené a mleté ​​produkty, zeleninu, obilniny, bio víno, hroznový mušt, mliečne a mäsové výrobky, a taktiež remeselné výrobky.

Návštevníci regiónu majú možnosť ísť na túry po trasách národnej siete a lokálnych chodníkoch s miestnym značením. Nachádza sa tu 214-kilometrový úsek najdlhšej a najvýznamnejšej turistickej trasy v Maďarsku, tzv. národná modrá trasa s celkovou dĺžkou 2586 km. Modrá značka sa začína v komitáte Bacs-Kiskun neďaleko mesta Baja, vedie pozdĺž Dunaja smerom k Sukosd – Hajós. Ďalej cez Keleshalom – Kunfehertó – Janostelek – Sandorfalva – Mindszent a v tomto regióne končí medzi Dunajom a Tisou. Sledovať trasu je ľahké – treba sa orientovať na značku vo forme hrubej modrej čiary na bielom poli v obdĺžnikovom tvare. Značky sú umiestnené v takých intervaloch, že sú takmer ihneď viditeľné, a sú namaľované na prírodné a umelé objekty, ktoré natrvalo zostávajú v teréne.

Turistické trasy v nížinnej krajine nie sú náročné, keďže vedú najmä rovinatým terénom. V južnej časti však treba počítať s nespevnenými cestami pozdĺž veľkých piesočných dún, ktoré vedú cez málo osídlené oblasti. Odporúča sa vziať so sebou niečo na jedenie a na pitie, pretože v lete bez jedla a tekutín vám na slnečných úsekoch stepí rýchlo dôjdu sily. Na národných turistických trasách sú miesta, kde si pomocou špeciálnej pečiatky môžete potvrdiť prejdenú vzdialenosť.

Okrem národných trás v regióne sú aj lokálne chodníky, ktoré vedú cez miestne obce. Najčastejšie sú to prírodné chodníky a sú pod miestnou ochranou. Obyčajne sú dobré pripravené a označené, nie sú príliš dlhé a sú veľmi vhodné na užitočné strávenie 1-2 hodín pri športových a rodinných aktivitách. V ich blízkosti sa často nachádzajú stravovacie zariadenia. Na internetových stránkach jednotlivých obcí môžete ľahko nájsť užitočné informácie a mapy.

Foto a text: Ivan Kovacs

Mapa: KNP 

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

Projekt je financovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky prostredníctvom grantu Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom fondu je propagácia nápadov udržateľnej regionálnej spolupráce v Strednej Európe.   

Autor: red
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.