Knihy, autori a vydavatelia v regióne Kiskunhalas

 Minulosť

Za posledných dvesto rokov v histórii Kiskunhalasu bolo veľa spisovateľov, na ktorých môže byť hrdé nielen mesto. Aron Szilady bol známy najmä ako lingvista, literárny historik a protestantský pastor, avšak nechal nám aj významné literárne dedičstvo v podobe viacerých prekladov. Stal sa jedným z najvýznamnejších výskumníkov staromaďarskej literatúry a jeho meno sa spája aj s vydávaním diel mnohých spisovateľov 16. storočia ako Sebestyen Lantos Tinódi, Peter Selymes Ilosvai, Balint Balassi. Spolu so Sandorom Szilagym a Ferencom Salamonom vydal deväť zväzkov Archívu turecko-uhorskej éry. V druhom desaťročí dvadsiateho storočia sa narodil Alajos Kannas, ktorý literárne pôsobil v Rakúsku a Amerike. Jeho najvýznamnejším dielom je 56 básní o 1956 roku s názvom „Kormos kövek” (slov. „Sadzovité kamene”). Julianna Zsigray, aj keď sa narodila nie v Kiskunhalase, posledné roky jej života boli tesne spojené s týmto mestom. Jej najvýznamnejšie dielo je „A Sugár úti palota” (slov. „Palác na Sugár úti”) – román o živote skladateľa Ferenca Erkela. Miklós Zellei sa vďaka svojim dielam stal významnou osobnosťou súčasnej maďarskej literatúry. Ako uznanie za jeho zásluhy mu bola udelená cena Pro Literatura a Rytiersky kríž Uhorského rádu za zásluhy. V knihách napísaných spolu s Ferencom L. Gazsóom v posledných rokoch socializmu upozorňoval na systémové zneužívanie. Dôležitým pre Kiskunhalas dielom je aj „Halasi norma”, v ktorom autor Istvan Nagy-Szeder opísal miestne referendum, ktoré bolo v histórii Maďarska ojedinelé.

Budúcnosť

Aj v 21. storočí sú v Kiskunhalase aktívni autori. Literárny krúžok Józsefa Attilu tvoria zanietení amatéri, ktorí milujú básne, poéziu a literatúru. Ich diela sú vydávane súkromným úsilím a sú pravidelne publikované v maďarských literárnych časopisoch. V nedávnej minulosti bol vydaný zväzok spomienok Mariky Ferencne Kis. Myšlienky staršej ženy zaznamenane v zošite uzreli svetlo sveta pod názvom „Tanyasorsról“ (slov. „O vidieckom osude“) vďaka nadšeniu čitateľov a sponzorom. Istvan Robotka dlhé roky pracoval ako novinár. Vydal dva zväzky, ktoré opisujú jeho najdôležitejšie zážitky v kontexte dobových udalostí.

Vydavatelia

Múzeum Janosa Thormy je známe nielen svojou unikátnou zbierkou. Aurel Szakal, riaditeľ inštitúcie, sa stará o každoročné vydávanie kníh. Je v nich priestor na štúdie a eseje. Sú už spracované dejiny mesta od začiatku až do konca 20. storočia. Bol vydaný almanach opisujúci združenia, významné osobnosti a zaujímavé príbehy. Vyšiel aj album o športoch v Kiskunhalase s názvom „Hajra, Halas!”, ktorý prezentuje históriu miestnych športov a klubov. V albume si môžu záujemcovia prečítať rozhovory s vynikajúcimi športovcami. Boli vydané knihy o Janoszovi Thormovi, maliarovi z Nagybanya, o maliarke Viole Berki a Arone Sziladym. Spoločnosť Halasi Média és Kultúra sa okrem organizácie podujatí zaoberá prevádzkovaním televízie Halas TV, ktorá funguje už tridsať rokov, a 35 rokov vydáva miestny časopis – týždenník „Halasi Tukor”.

/Levente Jager/        

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

Projekt je financovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky prostredníctvom grantu Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom fondu je propagácia nápadov udržateľnej regionálnej spolupráce v Strednej Európe.   

Autor: red
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.