Cezhranične priateľstvá a vzťahy

 Kontakt Kiskunhalasu s ôsmimi partnerskými mestami je udržiavaný nielen na úrovni spolupráce mestských samospráv, ale aj vďaka športovým a spoločenským podujatiam. V Kanjiži, v Srbsku sa vzájomne zúčastňujeme na oslavách mestského festivalu a konajú sa tam športové stretnutia, a so Suboticou nás dvakrát do roka spájajú cyklistické preteky. Seniorské družstvo hádzanárov je v kontakte s Odorheiu Secuiesc v Transylvánii – zápasy sa tam aj u nás hrajú každý rok.

Lotyšské mestá Aizkraukle a Hódmezovasarhely, nemecké Kronach, chorvátske Lepoglava, Kanjiža z Vojvodiny, poľský Nový Sonč, Sfântu Gheorghe z Transylvánie a Subotica zo Srbska udržiavajú oficiálne partnerstvá s Kiskunhalasom. To znamená, že každý rok cestujú k nám oficiálne delegácie, aby spoločne oslávili Dni mesta. Prezentujeme vtedy naše umelecké skupiny, združenia, lokálne produkty a podnikateľov. Výnimočná čipka z Kiskunhalasu, mestské hungaricum, bola mnohokrát prezentovaná aj mimo partnerských miest ako majstrovské dielo umeleckého remesla. Čipka bola vystavovaná v Spojených štátoch amerických, Japonsku a vo Francúzsku. 

Podnikatelia z Kiskunhalasu veľakrát vystavovali svoje výrobky na výstavách v Transylvánii a na významnom Subotica Expo. Športové mestské tímy sa tiež často prezentujú za hranicami štátu. Futbalové a hádzanárske družstvá sú pravidelnými účastníkmi medzinárodných turnajov v Transylvánii a vo Vojvodine, a zahraničné družstvá z partnerským miest rady prichádzajú do Kiskunhalasu na Rákocziho pohár, futbalový turnaj stredných škôl s dlhoročnou tradíciou, a na Pohár Bibó v hádzanej. Dlhé roky sa pravidelne konal Športový deň partnerských miest, kde Kanjiža a Kiskunhalas súťažili v mnohých disciplínach. Členky združenia „Staré kurčatá” z Kiskunhalasu udržiavajú tesne športové kontakty so seniorkami zo Sfântu Gheorghe. Každý rok organizujú zápasy vo svojich mestách a trávia spolu niekoľko dní. Základná škola pod patronátom Fazekasa ešte v prvých rokoch 21. storočia iniciovala regionálny gymnastický turnaj. Pohár Dunaj-Koros-Maros-Cisa sa stával stále populárnejší v nasledujúcich kolách, ktoré sa konali v Kiskunhalase, v Srbsku a Rumunsku. Desaťročnú históriu majú cyklistické priateľské preteky Kiskunhalas–Subotica. Pri tejto príležitosti sa každoročne koncom augusta takmer dvesto cyklistov z Kiskunhalasu cestuje do hlavného mesta Vojvodiny a naspäť. Program sa už roky realizuje s podporou ministerstva. Tradíciou sa stalo aj to, že srbskí cyklisti čakajú pri hranici a spolu s Maďarmi vstupujú na hlavne námestie mesta. Špecifickým prvkom podujatia je aj to, že sa do jazdy zapájajú cyklisti z iných susedných maďarských miest. Obyvatelia Subotice organizujú cyklistické preteky v máji, ku Dňu mesta Kiskunhalas. Na podujatí sa zúčastňujú aj vodiči historických automobiliek. Pri tejto príležitosti hostí mesta vitá starosta obce Kiskunhalas, Róbert Fulop. Združenie retro automobilov Andras Kantor je v neustálom kontakte s podobnou organizáciou zo Srbska. Bez áut a motoriek z Vojvodiny sa len ťažko dá predstaviť medzinárodné stretnutie retro vozidiel, ktoré sa už 25 rokov koná v Kiskunhalase. Vzdelávacie inštitúcie v meste udržiavajú priateľské kontakty s maďarskými školami v zahraničí.

/Levente Jáger/ 

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

Projekt je financovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky prostredníctvom grantu Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom fondu je propagácia nápadov udržateľnej regionálnej spolupráce v Strednej Európe.   

Autor: red
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.