Takto tancujú a spievajú Sondeckí Lachovia. Regionálne kapely regiónu Nový Sonč

 Ťažko je vymenovať všetky regionálne súbory, ktoré pôsobia v regióne Nový Sonč, preto uvádzame len tie najznámejšie regionálne skupiny v našej oblasti. 

Najstarším kolektívom v Novom Sonči je regionálny súbor piesní a tancov „Lachy”, ktorý pôsobí nepretržite od roku 1956. Za 50 rokov súbor má za sebou vyše 1800 domácich a zahraničných koncertov a získal množstvo prestížnych ocenení. Regionálny súbor „Lachy” má tiež skupinu pre deti a mládež.

Ďalším kolektívom, ktorého srdce bije v Novom Sonči sú „Sądeczanie”. Budúci rok súbor oslavuje 60. výročie svojho pôsobenia. „Sądeczanie” koncertujú po celom Poľsku aj v zahraničí a vždy priťahujú početné publikum. Regionálny súbor piesní a tancov „Sądeczanie”, ktorý pôsobí pri Mestskom kultúrnom centre v Novom Sonči, má asi 60 členov.

Od roku 1969 v Novom Sonči pôsobí aj súbor piesní a tancov „Dolina Dunajca”. Členovia súboru prezentujú lachovský a horalský folklór, hudbu a tance. V Novom Sonči pôsobí tiež kolektív „Dunajcowe Dzieci” pre deti a mládež a „Sądeczoki”. Ten posledný regionálny súbor tvorí asi 155 mladých členov.

Pokiaľ ide o regionálne skupiny z celého okresu Nový Sonč, treba spomenúť na regionálny súbor piesní a tancov „Podegrodzie”. Tancom a spevom „Podegrodzie” rozpráva o svojej malej domovine od roku 1937. Súbor získal množstvo ocenení a koncertoval po celom Poľsku a v zahraničí, a piesne „Podegrodzie” môžete počuť aj na platniach. Mladí milovníci folklóru sa môžu zapojiť do súboru „Małe Podegrodzie” alebo „Brzeźnioki”, v neďalekej Brzeznej.

V okrese Nový Sonč nechýbajú ani predstavitelia horalského folklóru. Známy je predovšetkým regionálny súbor „Górale Łąccy”, založený v roku 1933. V Łącku pri základnej škole pôsobí tiež súbor „Małe Łącko” pre deti.

V Kamionke Wielkej pri Obecnom kultúrnom centre zase pôsobí súbor „Mszalniczanie” a regionálny súbor „Skalnik”. Druhý kolektív (zobrazený na fotografii vyššie) dostal svoje meno podľa najvyššieho kopca v tejto oblasti. V Kamionke Wielkej sú aj detské regionálne súbory: „Mali Mszaliniczanie, „Mali Mystkowianie” a „Mały Skalnik”.

Nemožno zabudnúť ani na regionálny súbor „Mystkowianie” pre dospelých, ktorý prezentuje tanec a spev Sondeckých Lachov z lachowsko-pogórzańského pohraničia.

Obec Nawojowa sa môže pochváliť súborom piesní a tancov „Nawojowiacy” a mládežníckym súborom „Piecuchy”. Łososinu Dolnu zastupuje regionálna skupina „Michalczowa” s kolektívmi pre dospelých a pre deti, a taktiež regionálny súbor „Jakubkowianie”.

Regionálny súbor piesní a tancov „Dolina Popradu” už viac ako pol storočia sprostredkúva kultúrne dedičstvo nadpopradzských Horalov. Súbor založili učitelia z Piwnicznej-Zdrója.

Už niekoľko rokov Sondeckých Lachov z Gródka nad Dunajcom reprezentuje regionálny súbor „Rożnowska Dolina”. Na kultúru svojich predkov spomínajú aj členovia regionálneho súboru „Lipniczanie”.

Z obce Chełmiec stojí za to uviesť regionálny súbor „Piątkowioki”, v ktorom je kolektív dospelých a  detí. Súbor tvorí asi 100 členov. Predstavujú tradície lachovského folklóru.

Pestovaním miestneho folklóru v obci Limanowa sa zaoberajú okrem iného členovia regionálneho súboru "Dolna Słomki", "Mali Słopniczanie", "Przyszowianie", "Szczyrzycanie", "Zasadnioki", "Spod Kicek" a "Limanowianie". (vypracovala: s.siwulska@sadeczanin.info)

 

   The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

Projekt je financovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky prostredníctvom grantu Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom fondu je propagácia nápadov udržateľnej regionálnej spolupráce v Strednej Európe.   

Autor: red
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.