Píšu veršom, píšu prózou, a v ich srdci je Sondecký kraj. Toto sú sondeckí spisovatelia

 

 

Sondecké vydavateľstvá:

Fundacja Sądecka – pôvodne Sądecka Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa (slov. Sondecká nadácia pre rozvoj dediny a poľnohospodárstva) bola založená v roku 1992 z iniciatívy skupiny aktivistov NSZZ „Solidarność” (slov. Nezávislý samosprávny odborový zväz „Solidarita“) jednotlivých poľnohospodárov zhromaždených okolo vtedajšieho poslanca do Sejmu Poľskej republiky Zygmunta Berdychowskiego. Akt o založení nadácie podpísali: Zygmunt Berdychowski, Jerzy BochyńskiJan DudaStanisław PasońMarian PasionekWładysław PiksaBernard Stawiarski a Henryk Szewczyk.

Pôvodný názov „Sądecka Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa“ bol dobrým odrazom ducha tých čias, ktoré boli obdobím búrlivých zmien v politickom systéme. V podmienkach vznikajúcej trhovej ekonomiky bol zasiahnutý najmä vidiek a poľnohospodári, preto prvoradým cieľom nadácie bolo pomáhať obyvateľom regiónu Nový Sonč v zložitom období transformácie systému. 

Postupom času sa organizácia rozrástla na významnú a uznávanú inštitúciu, ktorá sa stala trvalou súčasťou Sondeckého regiónu. V rámci nadácie vznikli významne organizácie ako: Štipendijný fond Bratí Potoczkov, charitatívna akcia „Srdce-Srdcu”, združenie Fond vzájomnej pomoci, Združenie šoltýsov sondeckého regiónu, Sociálno-kultúrna spoločnosť Sądeczanin, portál „Sądeczanin.info” a iné. Sondecká nadácia sa zaoberá aj vydávaním publikácií o našom regióne.

RTCK – teda „rob to, čo máš rád”. Novosondecké vydavateľstvo inšpiruje ľudí, aby sa zaoberali tým, čo majú radi. RTCK pomáha ľudom objaviť a rozvíjať svoje povolanie, najmä volanie k svätosti v každodennom živote a budovaniu šťastnej rodiny a práce.

Wydawnictwo Edukacyjne – vydavateľstvo, ktoré pôsobí v Krakove už viac ako 25 rokov. Vydáva najmä učebné pomôcky pre logopédov, ako aj vedecké a populárno-náučné publikácie z oblasti humanitných vied a pôvodné literárne diela medzi inými aj spisovateľov pôsobiacich v zahraničí. „Wydawnictwo Edukacyjne“ vydáva aj knihy, ktoré sa týkajú regiónu Nový Sonč.

Niektorí sondeckí spisovatelia:

 

Antoni Kroh – spisovateľ, etnograf, prekladateľ, výskumník a kurátor výstav venovaných ľudovej kultúre Karpát. Je autorom diel: „Sklep potrzeb kulturalnych”, „Starorzecza”, „Za tamtą górą. Wspomnienia łemkowskie”, „Z polskiego na nasze, czyli prywatny leksykon współczesnej polszczyzny” (v spoluautorstve s Barbarou Magierowou), „Powrót na Sądecczyznę”.

Leszek Mazan – novinár, publicista a autor mnohých kníh tematicky súvisiacich s Krakovom a Prahou. Pravidelne publikuje svoje fejtóny v mesačníku „Sądeczanin”. Obľubuje vojaka Švejka.

 

Bolesław Faron – literárny historik, kritik a novinár, bývalý minister školstva, vysokoškolský pedagóg. Pochádza z Czarnego Potoku vedľa Łącka, o čom píše v románe „Powrót do korzeni”. Je autorom diel „Jama Michalika”, „Pokłosie”, „Prasa sądecka od zarania do dziś 1891 – 2011”, „Poeci Sądecczyzny. Antologia” i iných.

 

Jerzy Giza – pedagóg, historický publicista, aktivista za nezávislosť a profesor pochádzajúci z Nového Sonča. Za svoju činnosť bol mnohokrát ocenený. Čitateľom približuje významnú históriu regiónu medzi inými v knihách: „Sądecki garnizon i jego żołnierze w pierwszych latach niepodległości 1918 – 1922” a „Nowosądecka lista katyńska”.

 

Tomasz Podgórski – vnuk generála Józefa Gízu a bratranec Jerzyho Gízu. Spolu s bratrancom už dlhé roky opisuje ozbrojený čin ich starého otca. Je autorom mnohých publikácií.

Adam Ziemianin – autor vyše 30 zbierok básní a románov, narodil sa v Muszyne. Spolupracuje s miestnymi časopismi.

 

Jadwiga Marzec – autorka známa predovšetkým z kníh pre deti, napr.: „Puzzelkowe serce“ alebo séria príbehov o šikovnej Frani.

 

Barbara Paluchowa – básnička, maliarka, fotografička, novinárka, kultúrna animátorka a sociálna aktivistka. Za svoju činnosť získala veľa vyznamenaní. Je redaktorkou miestneho mesačníka „Znad Popradu”.

 

Bronisław Kozieński – známy ako Bronek z Obidzy, poet. Vydal zväzky poézie ako napr.: „Orły nad Sokolicą”, „Nie szkoda gadać”, „Strefa ciszy” a „To ja złodziej”.

 

Julian Dybiec – profesor Jagelovskej univerzity, historik pochádzajúci z Łącka. Zostavil kompendium poznatkov, ktoré výrazne obohatili doterajší súhrn vedomostí v oblasti kultúry a vedy v 19. a 20. storočí.

Anna Dziedzic-Totoń – sociálna aktivistka, milovníčka miestnych dejín. Texty o meste a regióne publikovala v časopisoch „Almanach Sądecki”, „Rocznik Sądecki” a v mesačníku „Sądeczanin”.

 

Marcelina Koncewicz – mladá nádejná, básnička z regiónu Nový Sonč. Autorka zväzkov „Przez okno” a „Ciało moje”.

Skvelou príležitosťou na pripomenutie si úspechov autorov z regiónu Nový Sonč je slávnostné udeľovanie ceny kňaza profesora Bolesława Kumoru. Ide o každoročný plebiscit organizovaný nadáciou Fundacja Sądecka, ktorého cieľom je vybrať najlepšieho sondeckého autora knihy spojenej s regiónom. V roku 2022 Cena Bolesława Kumoru bude udelená v polovici mája. (s.siwulska@sadeczanin.info, fot. archív Sądeczanina)

 

 The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

Projekt je financovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky prostredníctvom grantu Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom fondu je propagácia nápadov udržateľnej regionálnej spolupráce v Strednej Európe.   

Autor: red
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.