Maďari a Slováci sú kamarátmi Poliakov. Toto sú organizácie, ktoré sa starajú o udržiavanie našich vzťahov

 Nowy Sącz (KS)

Poľsko – Slovensko

V sondeckom regióne pôsobí Małopolska Fundacja Przyjaźni Polsko – Ukraińsko – Słowackiej „Braterstwo” (slov. Malopoľská nadácia poľsko-ukrajinsko-slovenského priateľstva „Braterstwo“). Nadácia sídli v Krynicy-Zdróji na Zdrojowej ulici 4/2. Cieľom nadácie je rozvíjať a upevňovať spoluprácu a priateľské vzťahy medzi tromi krajinami.

Nadácia sa zameriava na kultúrnu, športovú a turistickú spoluprácu medzi Poľskom, Ukrajinou a Slovenskom. Pre „Braterstwo” je obzvlášť dôležité zachovať kultúrne dedičstvo horských oblastí – Beskýd, Podhalia, Spiša a Oravy.

 

MK

V hlavnom meste Poľska, vo Varšave, pôsobí Polsko-Słowackie Towarzystwo Przyjaźni i Dobrego Sąsiedztwa (slov. Poľsko-slovenská spoločnosť priateľstva a dobrého susedstva). Poslaním spoločnosti je kultúrna výmena, integrácia poľsko-slovenskej a slovensko-poľskej mládeže, zahraničná výmena v poľsko-slovenských a slovensko-poľských vzťahoch.

Slovenská národnostná menšina v Poľsku sa môže zapojiť do Spolku Slovákov v Poľsku. Ide o združenie pôsobiace najmä v Malopoľskom vojvodstve v blízkosti regiónu Nový Sonč, v oblastiach Nový Targ a Zakopane. Tieto oblasti sa považujú za staroveké krajiny Spiš a Orava, ktoré boli v roku 1920 začlenené do Poľska.

Poľsko – Maďarsko

Naše krajiny spájajú dve organizácie pod patronátom slávneho profesora Wacława Felczaka. Je to Ústav poľsko-maďarskej spolupráce pod patronátom Wacława Felczaka vo Varšave a Nadácia Wacława Felczaka v Budapešti.

- Cieľom oboch inštitúcií je podpora priateľstva medzi národmi a poľsko-maďarská spolupráca – uvádzajú pracovníci ústavu.

- Výsledkom (našej úsilnej práce) budú: realizované štátmi projekty, dobre využité štipendiá, efektívnejšia a intenzívnejšia spolupráca a jej nové oblasti zahrňujúce vedu a vzdelávanie, ekonomiku, kultúru, šport a mnohé ďalšie – oznámil riaditeľ ústavu Maciej Szymanowski.

Wacław Felczak (patrón ústavu a nadácie) bol poľským profesorom, historikom, kuriérom a emisárom exilovej vlády Poľskej republiky. Je považovaný za odborníka v oblasti stredoeurópskej tematiky, najmä maďarskej a južnoslovanskej. Zomrel v roku 1993.

Veľa o vedeckej, kultúrnej a ekonomickej výmene medzi Poľskom a Maďarskom si môžete vypočuť na rôznych podujatiach, ktoré sa konajú po celej krajine ale aj distančne – online. Inštitút východných štúdií (organizátor Ekonomického fóra) už niekoľko rokov pripravuje priestor na diskusiu počas Poľsko-maďarského fóra.

 

II. Poľsko-maďarské fórum

- Poľsko-maďarské priateľstvo je nielen minulosťou, ale aj prítomnosťou a budúcnosťou. Obe krajiny v regióne kráčajú po stáročia rovnakou cestou. Napriek ťažkým obdobiam v histórii naše národy prežili a rozvíjali sa. Našou úlohou je pokračovať v podporovaní a propagovaní historického a kultúrneho dedičstva tohto priateľstva. Poliaci a Maďari by o sebe a svojich tradíciách mali vedieť čo najviac. Na to sú potrebné spoločné iniciatívy, ako je Poľsko-maďarské fórum – hovorí Zygmunt Berdychowski, predseda Programovej rady Ekonomického fóra.

Inštitút východných štúdií a okres Tomaszów Lubelski sa rozhodli organizovať ďalšie podujatie, ktoré je dôležité z hľadiska výmeny myšlienok medzi Poľskom a Maďarskom. Tento rok sa v dňoch 10. – 12. júna v Tomaszówe Lubelskom uskutoční Fórum poľsko-maďarských samospráv.

- Pôjde o stretnutie venované posilňovaniu vzťahov medzi oboma krajinami na úrovni miestnej samosprávy a podpore myšlienky partnerských miest. Účastníci budú hovoriť o spoločných úlohách v oblasti regionálnej spolupráce, ekonomiky, politiky a kultúry, ako aj zdieľať svoje prognózy do budúcnosti – oznamujú organizátori.

- Na júnovom podujatí sa zúčastní asi 200 účastníkov z Poľska, Maďarska a susedných krajín – zástupcovia samospráv, parlamentov, politických organizácií, diplomacie, kultúry, vedy, biznisu a mimovládnych organizácií – uvádzajú zamestnanci Inštitútu východných štúdií. Na organizácii obidvoch spomínaných podujatí sa zúčastňuje aj Inštitút poľsko-maďarskej spolupráce pod patronátom Wacława Felczaka.

Naše krajiny spája tiež Poľsko-maďarská obchodná komora, ktorá pôsobí od októbra roku 2020 a združuje obchodné spoločnosti z oboch krajín. Jej hlavnou úlohou je posilňovanie obchodných a investorských vzťahov medzi našimi štátmi. Sídla Poľsko-maďarskej obchodnej komory sa nachádzajú vo Varšave a v Budapešti. (s.siwulska@sadeczanin.info, KS, MK, Forum Polska-Węgry)

 

  The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

Projekt je financovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky prostredníctvom grantu Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom fondu je propagácia nápadov udržateľnej regionálnej spolupráce v Strednej Európe.   

Autor: red
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.