Najznámejšie osobnosti regiónu Nový Sonč. Tieto mená musí poznať každý obyvateľ

 Inšpiráciou a zdrojom pre vytvorenie zoznamu najznámejších osobností nášho regiónu bola publikácia „Elementarz Historyczny Sądeczanina”, autori: Jakub Bulzak,  dr Łukasz PołomskiSławomir Wróblewski a dr Sylwester Rękas.

Svätý Svorad – prvý známy svätec poľského pôvodu a prvý obyvateľ regiónu Nový Sonč, ktorého poznáme po mene. Podľa správ Jana Długosza, žil v pustovni pri rieke Dunajec (Tropie) približne od roku 998. 

Svätá Kinga – kňažná Kinga, dcéra uhorského kráľa Bela IV. a Márie Laskariny, byzantskej cisárovnej. Narodila sa 5 marca 1234 r. Keď mala 5 rokov bola zasnúbená a o sedem rokov neskôr vydaná za poľského kniežaťa Boleslava (neskôr nazývaného Hanblivým).

Ako vládkyňa sondeckého regiónu zaviedla mnohé významné politické a ekonomické zmeny. Založila nové mestá, medzi nimi aj mesto Sonč (dnes Starý Sonč), v ktorom aj sama žila.

 

Kňažná Kinga sa preslávila dobrotou, skromnosťou a štedrosťou voči poddaným. Zomrela v roku 1292 r. považovaná za svätú a preto hneď po smrti ju obklopil silný lokálny kult. Bola blahoslavená v roku 1690 a 16. júna 1999 kanonizovaná Jánom Pavlom II. v Starom Sonči.

Hedviga I. – dcéra veľkopoľského kniežaťa Bolesława Pobožného a kňažnej Jolanty Poľskej, vdova po Vladislavovi Łokietkovi. Po smrti Łokietka v roku 1333 sa stala vládkyňou sondeckej zeme. V roku 1337 vstúpila do náboženského rádu klarisiek v Sonči, kde zomrela o dva roky neskôr (10. decembra 1339). Bola pochovaná, ako všetky rehoľné sestry, vo svojom kláštore – v Starom Sonči.

 

Michał Sędziwój (alebo Sędzimir) – diplomat, filozof, lekár a alchymista európskeho významu pochádzajúci z Łukowice (zo šľachtického rodu erbu Ostoja).

 

Svätý Jan Stanisław Papczyński – (1631 – 1701 r.) narodený v Podegrodzí, zakladateľ prvej poľskej rehole – Kongregácie mariánskych otcov. Zaradený medzi svätých v roku 2016.

Carl Menger – pochádzajúci z Nového Sonča svetovej slávy ekonóm. Zakladateľ rakúskej ekonomickej školy a teórie hodnoty a ceny.

 

Wojciech Migacz – fotograf, konštruktér, stolár, rezbár, ale predovšetkým dokumentarista zo života sondeckej dediny a autor unikátnych fotografií Sondeckých Lachov. Pochádzal z Gostwice vedľa Podegrodzia. Zomrel v roku 1944.

Józef Giza – neskorší generál poľskej armády. Počas 1. svetovej vojny spoluzakladal organizáciu „Wolność”. V medzivojnovom období sa stal vojakom Zboru ochrany pohraničia, bojoval v septembrovej kampani, a neskôr pôsobil vo Francúzsku a Veľkej Británii. Zomrel v roku 1965 v Londýne.

Władysław Barbacki – starosta Nového Sonča, do úradu nastúpil v roku 1900. Je považovaný za jedného z najvýznamnejších vládcov mesta. Počas jeho pôsobenia vo funkcii starostu v Novom Sonči boli vybudované vodovody, kanalizácie a elektrická sieť.

Jeho synovec Bolesław Barbacki (syn Leona Barbackiho) bol maliarom a zakladateľom Dramatickej spoločnosti v Novom Sonči. Bolesław Barbacki je známy svojimi portrétmi a činnosťou v spoločnosti „Sokol”. Bol popravený v roku 1941 v Biegoniciach, keďže, podľa správy, odmietol namaľovať portrét šéfa sondeckého gestapa Heinricha Hamanna.

Gróf Adam Stadnicki – prevzal majetok v Nawojowej v roku 1905. Staral sa o racionálne obhospodarovanie lesov, vo svojich revíroch zakladal početné lesné rezervácie.

Kňaz profesor Bolesław Kumor – (1925 – 2002) kňaz a bádateľ dejín cirkvi. Jeden z najväčších historikov cirkvi našej doby. Pochádzal z Szymanowic (Niskowa).

Roman Sichrawa – od roku 1934 mestský starosta, a od 1. septembra 1939 primátor Nového Sonča. Na začiatku okupácie zapísal svoje meno a priezvisko na zoznam rukojemníkov 10-krát, keď nemecký komisár požiadal o zoznam 10 najvýznamnejších občanov mesta. 

 

Józef Tischner – (1931 – 1999) kňaz, filozof, profesor Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove, spisovateľ a novinár. Narodil sa v Starom Sonči.

Jan Kiepura – (1902 – 1966) vynikajúci tenorista, operný spevák a herec. Je spojený s kúpeľným mestom Krynica-Zdrój.

Sestra Celestyna Faron – blahoslavená Katolíckej cirkvi, beatifikovaná v roku 1999. Pochádzala z Zabrzeżi. Bola rehoľnou sestrou Kongregácie sestier služobníc Preblahoslavenej Panny Márie Nepoškvrneného Počatia. Zomrela v roku 1944 v tábore Auschwitz-Birkenau.

 

Danuta Szaflarska – narodená v roku 1915 v Kosarzyskoch poľská herečka, interpretka viac ako 100 filmových a 80 divadelných rolí. Prvé z nich odohrala na javisku Dramatického spolku v Novom Sonči pod riadením Bolesława Barbackiho. Počas Varšavského povstania pôsobila ako styčná dôstojníčka. Bola najdlhšie profesionálne aktívnou poľskou herečkou.

 

   The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

Projekt je financovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky prostredníctvom grantu Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom fondu je propagácia nápadov udržateľnej regionálnej spolupráce v Strednej Európe.   

Autor: red
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.