Práca v Novom Sonči a novosondeckom okrese. Najžiadanejšie povolania

 

 

Práca v Poľsku – formality
Slovensko a Maďarsko, tak isto ako aj Poľsko, patria do Európskej únie, čo uľahčuje ľuďom zo zahraničia hľadanie práce v krajinách tejto komunity. – Občania EÚ majú právo začať alebo hľadať prácu v inej krajine EÚ – vysvetľuje Robert Franczyk z Úradu práce v Novom Sonči.

Dôležité je, že zamestnanie cudzinca z Európskej únie sa ničím nelíši od uzatvorenia zmluvy s Poliakom. Takéto osoby nepotrebujú mať pracovné povolenie. Neexistujú ani žiadne časové obmedzenia týkajúce sa trvania zmluvy uzatvorenej s občanom členského štátu EÚ.

- V prípade legalizácie pobytu v Poľsku pri zamestnávaní cudzinca z Európskej únie je len jedna podmienka. V prípade pobytu v krajine dlhšie ako 3 mesiace je imigrant povinný prihlásiť svoj pobyt na území Poľskej republiky. Na tento účel by mal podať žiadosť vojvodu v mieste svojho bydliska – hovorí Marcin Kołodziejczyk z portálu ewl.com.pl.

Zamestnávateľom občana Európskej únie v Poľsku môže byť: právnická osoba, fyzická osoba s podnikateľskou činnosťou a fyzická osoba bez podnikateľskej činnosti.

- Stručne povedané, cudzinca z EÚ môže zamestnať ktokoľvek, dokonca aj ako opatrovateľa detí alebo starších ľudí. Toto riešenie dáva veľkú slobodu pri hľadaní práce a môže byť dôvodom zvýšeného záujmu o imigrantov za prácou. Jedinou podmienkou, ktorú musí zamestnávateľ splniť, je to, že musí mať sídlo na území Poľska – vysvetlil Kołodziejczyk.

 

Žiadané profesie v Novom Sonči
Každý rok sa pre každú krajinu, vojvodstvo a oblasť zverejňuje predpoveď „Barometer profesií“. Podrobná správa poskytuje informáciu o tom, ktoré profesie budú v konkrétnych oblastiach najžiadanejšie.

V Novom Sonči sa v roku 2022 vyskytuje veľký deficit uchádzačov o zamestnanie v nasledujúcich povolaniach:

    Lekári Vodiči autobusov Vodiči kamiónov a ťahačov

Autori správy vysvetľujú, že v nedostatkových zamestnaniach by nemali byť problémy pri hľadaní zamestnania. - Dopyt zamestnávateľov bude v ich prípade vysoký a zamestnancov, ktoré majú primerané kvalifikácie a chcú sa zamestnať – málo – prečítame v správe „Barometer profesií”.

 

Deficit uchádzačov o zamestnanie v Novom Sączi sa prejavil aj v takých profesiách, ako:

    Betonári a armovači Čalúnnici Elektrikári, elektromechanici a elektromontéri Fyzioterapeuti a maséri Klampiari a lakovníci karosérie Kozmetičky Krajčíri a pracovníci v odevnej výrobe Kuchári Kvetinári Lakovníci Lekárnici Mechanici motorových vozidiel Montéri stavebných inštalácií Murári a omietkári Návrhári a správcovia databáz, programátori Nezávislí účtovníci Obchodní zástupcovia Obkladači (dlažba) Opatrovatelia detí Opatrovatelia starších alebo zdravotne postihnutých osôb Operátori a mechanici zariadení na zemné práce Operátori lekárskych zariadení Operátori obrábacích strojov Operátori zdvíhacích a prepravných zariadení Optici a pracovníci vyrábajúci protézy Pekári Počítačoví grafici Pokrývači a stavební klampiari Pracovníci dokončovacích prác v stavebníctve Pracovníci online predaja Pracovníci pre spracovanie dreva a tesári Psychológovia a psychoterapeuti Skladníci Spracovatelia mäsa a rýb Stavební inžinieri Stavebníci Strojní inžinieri Šéfkuchári Špecialisti na PR, reklamu, marketing a predaj Špeditéri a logistici Tesári a stavební stolári Učitelia odborných predmetov Učitelia praktickej odbornej prípravy Učitelia v materských školách Vedúci stavebných prác Veterinári Zámočníci Zdravotné sestry a pôrodné asistentky Zdravotní záchranári Zvárači

 

Vo vyvážených povolaniach je počet pracovných ponúk podobný počtu ľudí schopných a ochotných zamestnať sa v danej profesii. Existujú aj nadbytočné pracovné miesta, pri ktorých počet uchádzačov o zamestnanie prevyšuje počet pracovných ponúk. V Novom Sonči to sú:

    Cukrári Ekonómovia Filozofovia, historici, politológovia a kulturológovia Pedagógovia

Žiadané profesie v okrese Nový Sonč
Na území novosondeckého okresu by problém s hľadaním práce nemali mať:

    Automobiloví diagnostici Klampiari a lakovníci karosérie Mechanici motorových vozidiel Vodiči kamiónov a ťahačov Zdravotné sestry a pôrodné asistentky Zvárači

Najväčší počet uchádzačov v pomere k nízkemu dopytu je v takých profesijných skupinách ako:

    Cukrári Filozofovia, historici, politológovia a kulturológovia Odborníci na potravinárske technológie a výživu Pedagógovia Predavači a pokladníci Sociálni pracovníci Špecialisti verejnej správy Vodiči osobných aut

(sprac. s.siwulska@sadeczanin.info, fot. archív Sądeczanina)

 

   The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

Projekt je financovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky prostredníctvom grantu Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom fondu je propagácia nápadov udržateľnej regionálnej spolupráce v Strednej Európe. 

Autor: red
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.