Svidník bude mať cyklotrasu a most

 Vo Svidníku a jeho okolí je málo oficiálnych cyklochodníkov a cyklotrás. To by sa však malo zmeniť. Mesto Svidník získalo prostriedky na projektovú dokumentáciu (PD) cyklistického chodníka. Zámerom je vytvoriť PD na tri nové cyklotrasy a nový cyklomost, ktorý spojí v sútoku rieky Ondava pravobrežnú a ľavobrežnú časť trasy. Z celkového rozpočte 30 400,- eur získalo mesto Svidník 28 800,-eur z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR. Koncom februára bola ukončená súťaž na dodávateľa projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, ktorú vyhrala firma Stavoprojekt, s. r. o.

 

Vo víziách mesta je cyklistický chodník o dĺžke 2586,42 m s asfaltovým povrchom na betónovom podklade, ktorý prepojí sever, juh a západ mesta a umožní ekologické presúvanie sa cez mesto i do okolia. Podielom na projektovej dokumentácii mesta Svidník je 5% z celkových nákladov vo výške 1600,-eur. Na realizáciu samotného cyklochodníka a cyklomostu sa mesto Svidník bude uchádzať o prostriedky z externých zdrojov v ďalších výzvach,” informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. 

 

Primátorka mesta Marcela Ivančová zdôraznila, že výstavba cyklochodníka bude výborným prínosom pre rozvoj vnútromestskej cyklistickej dopravy, prímestskej rekreácie a cestovného ruchu.  

“V ostatnom období sme vypracovali spolu s organizáciami a inštitúciami v meste propagačný materiál. Máme v meste vysvietené dve dominanty, ktoré realizovala súkromná organizácia a získali sme projekt s poľskými partnermi na vytvorenie ďalších propagačných materiálov a reklamného filmu. Všetky tieto aspekty spolu s budovaním rekreačných trás pomáhajú rozvíjať turizmus v našom meste a regióne. Verím, že sa podarí upraviť aj další úsek na nábreží rieky Ladomirka, ktorý je už teraz obľúbenou rekreačnou zónou.. - násyp,“uviedla M. Ivančová.

 

Plánovaná cyklistická komunikácia v troch trasách má charakter všeobecnej infraštruktúry, bude bezplatná, verejne využívaná a prístupná pre všetkých bez obmedzení. “Má spojiť voľnočasový areál mesta na Festivalovej ulici, v ktorom sa nachádza futbalové ihrisko, amfiteáter, skanzen a lesopark s existujúcou a plánovanou zástavbou na pravom brehu Ondavy aj s vybavenosťou a podnikateľskými areálmi na Bardejovskej ulici. Súčasťou projektu bude cyklolávka, ktorá je plánovaná o dĺžke 50,4 m bude oceľová, závesná na jednom pilieri a prepojí trasu na sútoku rieky Ondavy,” skonštatovala Tchirová. 

 

 

Primátorka sa z novej aktivity veľmi teší. “V súčasnosti sa v našich podmienkach rozvíja turizmus a rekreácia, nastupuje však aj obdobie renesancie „dopravnej“ cyklistiky, t.j. každodenného využívania bicykla ako výhodného dopravného prostriedku. Rozvoj nemotoristickej dopravy je jednou zo základných úloh dopravnej politiky podporovanej Európskou úniou v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja, preto si od nového cyklochodníka sľubujeme väčší prínos pre životné prostredie a podporu ekologickému spôsobu života. Našim ďalším cieľom je spojiť mesta Svidník a Stropkov cyklochodníkom a tejto ambícii sa už teraz plne venujeme“, zhodnotila primátorka Marcela Ivančová. (ver)

 
Autor: red
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.